Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Aparell Digestiu...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Aparell Digestiu

Equip humà

Cap de servei
Cap de secció
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Infermers Gestors
Infermeres Clíniques
Infermeres de programa

Presentació del servei

El Servei d’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari de Bellvitge té com a missió atendre la població adulta amb patologia digestiva i donar-li assistència sanitària especialitzada en règim d’urgències, hospitalització i ambulatori. El seu objectiu és el diagnòstic i tractament de les malalties digestives, però també la promoció i disseny de programes innovadors i d’alta complexitat com ara el tractament de la malaltia inflamatòria intestinal, el maneig de la insuficiència hepàtica aguda, el trasplantament hepàtic i la aplicació de tractaments endoscòpics d’alta complexitat. El Servei desenvolupa investigació i docència de pregrau, postgrau i formació continuada. Totes les seves activitats s’orienten a satisfer les necessitats i expectatives sanitàries de la població, amb criteris d'equitat, màxima eficiència i qualitat, gràcies al compromís actiu de tot el seu equip de professionals.

El Servei té quatre grans àrees: el maneig a nivell ambulatori i hospitalari de les malalties del tub digestiu, de les malalties del fetge, l'endoscòpia digestiva -tant diagnòstica com terapèutica- i les proves funcionals.

Aspectes rellevants

Procediments més destacats

 • 1. Maneig de les malalties del tub digestiu:
  • Patologia esofàgica
  • Hemorràgia digestiva alta, baixa o d’origen obscur
  • Malaltia inflamatòria intestinal
  • Colitis ulcerosa
  • Malaltia de Crohn
  • Colitis microscòpica
  • Control i seguiment patologia neoplàsica colorectal
  • Avaluació del risc de carcinoma colorectal 
  • Clínica d'alt risc
  • Priorització de colonoscòpies
  • Proctologia, amb tractament no quirúrgic de la patologia benigna anorectal  
 • 2. Maneig de les malalties del fetge
  • Insuficiència hepàtica aguda
  • Cirrosi hipàtica i les seves complicacions
  • Malalties tumorals hepàtiques: carcinoma hepatocel·lular, colangiocarcinoma
  • Maneig de la hipertensió portal i les seves complicacions
  • Hepatitis cròniques virals (B i C)
  • Malaltia hepàtica relacionada amb l’alcohol
  • Trasplantament hepàtic
  • Indicació i estudi candidats
  • Seguiment dels pacients trasplantats
  • Malalties hepàtiques d’origen autoimmune: hepatitis autoimmune, colangitis biliar primària, colangitis esclerosant primària
 • 3. Endoscopia digestiva
 • 3.1 Endoscòpia diagnòstica
  • Endoscòpia digestiva alta i colonoscòpia 
  • Enteroscòpia/càpsula*
  • Cromoendoscòpia vital*
  • Ecoendoscòpia sense o amb punció guiada*
 • 3.2. Endoscòpia terapèutica
  • Extirpació de lesions
   • Polipectomia (simple i complexa)*
   • Mucosectomia i extirpació de tumors subepitelials*
  • Hemostàsia de lesions sagnants
   • Injecció de substàncies: adrenalina, alcohols, adhesius
   • Electrocoagulació
   • Mecànica: clips, bandes elàstiques
   • Pols hemostàtic
  • Extracció de cossos estranys
  • Dilatació d’estenosis, i tractament d'acalàsia
  • Pròtesis en patologia benigna i maligna*
  • Tancament de perforacions i segellatge de fístules i dehiscències*
  • Tractament del diverticle de Zenker*
  • Tractament de l’esòfag de Barrett: resecció endoscòpica de mucosa, radiofreqüència*
  • Colangiopancreatografia endoscòpica*
  • Ecoendoscòpia terapèutica*
   • Terapèutica vascular
   • Bloqueig/neuròlisi del plexe celíac
   • Injecció: toxina botulínica, ablació de lesions quístiques, antitumorals
   • Drenatge transmural de col·leccions (necrosectomia); biliar i pancreàtic
   • Creació d'anastomosis internes transmurals

Les tècniques marcades amb asterisc son procediments d’alta complexitat que impliquen una corba d’aprenentatge exigent, una durada més llarga, material i utensils especialitzats i personal d’infermeria amb formació dedicada. La nostra unitat manté una forta demanda docent per part de llicenciats d’altres centres (nacionals o internacionals) interessats en l’aprenentatge d’aquestes tècniques.

 • 4. Proves funcionals
  • Manometria esofàgica i anorectal
  • pH-metria 24 hores
  • Test de l'alè
  • Elastografia hepàtica


 

Informació per als pacients

 • Telèfon: 933 357 011. Ext: 2826
 • Fax: 932 607 688

Ubicació