Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Anestesiologia i Reanimació...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Anestesiologia i Reanimació

Equip humà

Cap de servei
Cap de secció
Director de programa
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Infermeres Gestores

Presentació del servei

L'Anestesiologia és una especialitat que integra una formació bàsica en Fisiologia, Farmacologia i Anatomia, amb coneixements de Medicina interna, Pediatria, Obstetricia i Cirurgia en les seves diferents especialitats.

La seva missió fonamental és possibilitar la intervenció quirúrgica cuidant i protegint la vida del pacient davant la cirurgia amb els procediments mes segurs. Per realitzar l'atenció integral del pacient durant l'acte quirúrgic, l'anestesiòleg inicia la seva activitat amb la valoració preoperatòria, estimació del risc anestèsic-quirúrgic, tractaments preoperatoris i premedicació anestèsica. D'aquest coneixement previ del pacient partirà la decisió del tipus d'anestèsia més adequada, sigui aquesta general, locorregional, combinada o sedació.

Després de la intervenció passarà a una sala de recuperació anestèsica. En ocasions, per ser malalts de risc o intervencions molt importants, el malalt passa a la Unitat de Reanimació Postquirúrgica on és vigilat i tractat durant el temps que calgui. La Unitat de reanimació admet també pacients crítics d'altra etiologia; politraumatitzats, sagnants, etc... La Reanimació forma part de l'especialitat i el coneixement del pacient crític és fonamental per la formació de l'especialista. Una altra de les responsabilitats de l'especialitat és el tractament del dolor agut i crònic que no respon a tractaments convencionals i/o exigeixen coneixements o tècniques especials. Això es fa bàsicament a les unitats d'hospitalització i a les clíniques del Dolor.

S'ha de dir, finalment, que l'Anestesiologia és una branca molt jove de la Medicina, amb un gran camp d'investigació. Amb el temps, tot i continuar essent una especialitat poc coneguda, s'ha transformat en una especialitat científica en continu avenç que ha permès el desenvolupament de la Cirurgia moderna, del tractament del dolor rebel i de les tècniques de suport ventilatori i circulatori pels pacients mes greus.

Pujar

Aspectes rellevants

Atenció Especialitzada

 • Neurocirurgia
 • Cirurgia Cardíaca
 • Cirurgia Vascular
 • Grans Reseccions de Cap i Coll
 • Cirurgia Toràcica
 • Cirurgia Oncològica
 • Cirurgia de Columna Complexa
 • Cirurgia de Recanvi Protèsic
 • Trasplantaments Cardíac, Renal i Hepàtic

Àrea Ambulatòria

Unitat de Reanimació

 • Atenció als Pacients Politraumàtics
 • Atenció Aturada Cardiorespiratòria

Unitat Dolor

 • Procediments Intervencionistes de Dolor Agut Postoperatori
 • Procediments Intervencionistes de Dolor Oncològic
 • Procediments Intervencionistes de Dolor No Oncològic
 • Procediments Diagnòstics de Dolor per Ultrasonografia

Cobertura d'Anestèsia en Psiquiatria

Atenció Anestèsica Fora de l'Area Quirúrgica

 

 
 

Pujar

Col·laboracions amb altres entitats

El Servei està involucrat en Docència de Grau a la Facultat de Medicina i a la Facultat d'Odontologia. Disposa de 4 professors.

La docència postgrau es realitza a través del sistema MIR, sent responsables 7 tutor de residents.

Les línies de recerca del Servei es focalitzen en la farmacologia, tècniques de monitorització fisiològica, anàlisi de morbimortalitat, recerca bàsica i clínica del dolor

Pujar

Novetats del servei

Cursos

 • Curs Teoricopràctic de maneig de la via aèria II.
 • Curs d’Ecografia aplicada al pacient crític.

 

Stage
 

Pujar

 

Informació per als pacients

Tota la informació referent al procés d'avaluació i atenció anestèsica el podeu trobar a:

Full informatius

 

Contacte

Pujar

Ubicació

 • Edifici: Edifici Principal
 • Planta: 2