Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Cardiologia...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Cardiologia

Equip humà

Director Clínic de Malalties del Cor
Unitat Cures Intensives Cardiològiques. Unitat Cures Intermitges Cardiològiques.
Unitat d'Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista
Unitat d'Electrofisiologia i Arrítmies
Unitat d'Insuficiència Cardíaca Avançada i Trasplantament Cardiac
Unitat de Cardiologia no Invasiva (Imatge Cardíaca)
Unitat d'Hospitalització Convencional
Programa Integral d'Insuficència Cardíaca de l'Àrea Metropolitana Sud
Unitat de Recerca Clínica
Infermeria (Servei de Cardiologia)

Presentació del servei

El Servei de Cardiologia, dins de la Direcció Clínica de les Malalties del Cor, té per missió constituir, en el marc de l'Hospital Universitari de Bellvitge, un àrea clínica de referència i avantguarda, orientada al pacient i dedicada a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties del cor, amb una avaluació i maneig assistencial segons l'evidència científica actual i en el qual, amb el màxim nivell d'eficiència, s'integrin l'assistència, la docència i la investigació.

L’assistència clínica es realitza per processos assistencials on el pacient és l’eix principal del procés, desenvolupats conjuntament pels Serveis de Cardiologia i Cirurgia Cardíaca que formen l’Àrea de Malalties del Cor. Per desenvolupar aquesta funció, al Servei de Cardiologia treballen al voltant de 200 professionals incloent-hi metges, infermeres, auxiliars, administratius i zeladors.

El Servei té la responsabilitat de l’assistència cardiològica convencional a una població d’unes 500.000 persones, tot i que en determinats programes d’alta especialització i complexitat (intervencionisme cardiològic, transplantament cardíac i assistències ventriculars mecàniques) l’àrea de referència pot arribat a ser d’entre 1.300.000 i 2.500.000 persones. En alguns programes cardiològics d’alta complexitat l’Hospital té el volum més alt de tot el país (intervencionisme coronari percutani, angioplàstia en l’infart agut de miocardi o assistències ventriculars mecàniques).

El Servei de Cardiologia està vinculat al Campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona. Som responsables de la docència pregrau dels estudiants de Medicina en l’assignatura de Malalties cardiovasculars. D’altra banda, el Servei té un Programa de formació de residents en Cardiologia i programes de formació posteriors a la residència (Fellowships acreditats en subespecialitats de Cardiologia, Màster en malaltia coronària, i en alta especialització: Programa de formació en assistències ventriculars mecàniques).

Una investigació clínica i traslacional d’excel·lent qualitat es desenvolupa dins del Grup de Malalties Cardiovasculars de l’IDIBELL. La Unitat d’Investigació Clínica té un paper fonamental en el desenvolupament i seguiment d’estudis propis, multicèntrics o dels assaigs clínics. El Laboratori d’Investigació Cardiovascular està dedicat principalment a l’estudi del funcionalisme plaquetari i als mecanismes de la trombosi coronària. El factor d’impacte anual del Grup de Malalties Cardiovasculars de l’IDIBELL en els darrers 5 anys ha variat entre 276 i 381.


L’assistència cardiològica s’efectua en relació amb els cinc processos següents:
1. Síndromes coronàries agudes (inclou IAM amb i sense elevació de l’ST)
2. Insuficiència cardíaca i trasplantament cardíac
3. Síncope i arrítmies
4. Valvulopaties
5. Patologia aòrtica


Per actuar transversalment, des del punt de vista funcional, el Servei s’estructura en dotze unitats o grups de treball:

• Unitat Cures Intensives Cardiològiques
• Unitat de Cures Intermèdies Cardiològiques
• Unitat de Postprocediments Intervencionistes
• Unitat d'Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista
• Unitat d’Electrofisiologia i Arrítmies
• Unitat d'Insuficiència Cardíaca Avançada i Trasplantament Cardíac 
• Unitat de Cardiologia no Invasiva (Imatge Cardíaca)
• Unitat d'Hospitalització Convencional
• Programa Integral d’Insuficiència Cardíaca de l’Àrea Metropolitana Sud
• Unitat de Curta Estada - Hospital de Dia 
• Consultes Externes Hospitalàries i Extrahospitalàries.
• Unitat d’Investigació Clínica i Laboratori d’Investigació Cardiovascular

El Servei de Cardiologia dins de l’Àrea de Malalties del Cor, té una estreta col·laboració amb els serveis i unitats de cardiologia dels centres hospitalaris de l’àrea d’influència. S’han consensuat protocols, procediments diagnòstics i terapèutics en els diferents processos i continuïtat assistencial amb els centres següents:

 • Hospital de Viladecans (direcció conjunta)
 • Hospital Moisès Broggi
 • Hospital de Sant Boi
 • Hospital d’Igualada (conveni bilateral)
 • Hospital Residència Sant Camil
 • Hospital de Vilafranca
 • Hospital de Martorell

Recentment, s’ha posat en marxa el Programa integral d’insuficiència cardíaca de l’Àrea Metropolitana Sud en què, conjuntament amb el serveis de cardiologia dels hospitals, professionals d’altres dispositius assistencials (Medicina interna, Urgències Hospital de Bellvitge, assistència primària, etc.) consensuaran processos, circuits i protocols d’actuació per a pacients amb insuficiència cardíaca de tota l’àrea d’influència.

 

Cartera de Serveis

Els procediments més destacats són els següents:

Unitat d’Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista

Procediments diagnòstics:

 • Coronariografìa.
 • Cateterisme cardíac dret: estudi hemodinàmic de cavitats cardíaques dretes, en relació amb la insuficiència cardíaca, el transplantament cardíac o l’estudi d’hipertensió arterial pulmonar.
 • Cateterisme cardíac combinat dret-esquerre, en el context de la insuficiència cardíaca: miocardiopatia, patologia pericàrdica.
 • Biòpsia endomiocàrdica.
 • Estudi funcional de les artèries coronàries: test de vasoreactivitat amb acetilcolina.
 • Estudi funcional de les artèries coronàries mitjançant l’estudi de flux intracoronari amb la tècnica Doppler.
 • Estudi funcional de les estenosis coronàries: FFR.
 • Estudi anatòmic de les arteries coronàries: ecografia intravascular (tant Boston com Volcano).
 • Estudi anatòmic de les artèries coronàries: Optical Coherence Tomography (OCT, tant StJude com Terumo).
 • Angiografia per a la valoració d’accessos vasculars: eix aortoíliac, subclàvia.

Suport a procediments:

 • Implantació de marcapassos transitoris percutanis transvenosos.
 • Implantació de baló de contrapulsació intraòrtic.
 • Implantació de sistema de suport ventricular Impella 2.5. Des de l’octubre de 2014, s’ha canviat pel sistema Impella CP, amb un suport de 4.0 L.

Procediments terapèutics:

 • Patologia coronària:
  • Angioplàstia coronària amb o sense implantació de stent.
  • Angioplàstia coronària amb baló alliberador de fàrmac.
  • Angioplàstia primària a la fase aguda de l’infart.
  • Angioplàstia coronària amb rotablació.
 • Patologia valvular:
  • Valvuloplàstia mitral.
  • Valvuloplàstia aòrtica.
  • Valvuloplàstia pulmonar (escassa en el nostre medi per accedir de cardiologia pediàtrica).
  • Implantació de pròtesi aòrtica percutània transcatèter, CoreValveSystem® (transfemoral, transsubclàvia, accés aòrtic directe).
  • Angioplàstia d’estenosi de venes pulmonars.
  • Implantació de stent en estenosi de venes pulmonars.
 • Patologia Estructural:
  • Tancament de defectes interauriculars (CIA) tipus Ostium Secundum mitjançant dispositiu Amplatzer®.
  • Tancament de Foramen Oval Permeable (FOP) mitjançant dispositiu Amplatzer®.
  • Tancament de l’orelleta auricular esquerra per a la prevenció de l’ictus.
 • Tractament de la hipertensió refractària:
  • Denervació renal mitjançant sistema Symplicity®.
 • Altres:
  • Tancament de fístules coronàries mitjançant implantació de Coils.
  • Tancament de fístules coronariocavitàries o d’altres estructures amb Amplatzer Cardiac Plug.

Unitat d’Electrofisiologia i Arrítmies

 • Consulta externa especialitzada en arrítmies.
 • Consulta específica en arrítmies de causa genètica (síndrome de QT llarg, displàsia aritmogènica de ventricle dret, síndrome de Brugada, etc.).
 • ­Estudi de síncope (Holters de diversa índole, test de taula basculant, estudis electrofisiològics).
 • Estudis de prevenció primària de mort sobtada.
 • Estudis de prevenció secundària de mort sobtada.
 • Estudi de palpitacions (Holters, estudis electrofisiològics).
 • Estudi i tractament de taquicàrdies supraventriculars (incloent-hi ablació mitjançant radiofreqüència).
 • Estudi i tractament del flutter auricular (incloent-hi ablació mitjançant radiofreqüència).
 • Estudi i tractament de fibril·lació auricular paroxística, persistent o permanent (incloent-hi ablació mitjançant radiofreqüència o crioablació).
 • Estudi i tractament de taquicàrdies ventriculars (incloent-hi ablació mitjançant radiofreqüència o col·locació de desfibril·ladors implantables).
 • Cardioversió elèctrica.
 • Col·locació i seguiment de tot tipus de marcapassos.
 • Col·locació i seguiment de tot tipus de desfibril·ladors implantables.
 • Col·locació i seguiment de dispositius de resincronització per al tractament de la insuficiència cardíaca.


Unitat de Cardiologia no Invasiva

 • Ecocardiografia transtoràcica.
 • Ecocardiografia transesofàgica.
 • Ecocardiografia de contrast.
 • Ecocardiografia d’estrès físic.
 • Ecocardiografia d’estrès farmacològic: dobutamina i dipiridamol.
 • Ecocardiografia, valoració funcional.
 • Ecocardiografia transtoràcica tridimensional.
 • Ecocardiografia transesofàgica tridimensional.
 • Monitoratge de procediments d’hemodinàmica: cardiopatia estructural. Implantació TAVI, tancament de defectes septals, tancament d’orelleta esquerra, ablació septal en miocardiopatia hipertròfica.
 • Monitoratge en procediments unitat d’electrofisiologia.
 • Ecocardiografia preoperatòria.
 • Ressonància magnètica cardíaca. Estudi morfològic i funcional.
 • Tomografia computeritzada angiogràfica (coronària, cor i grans vasos).
 • Proves d’esforç convencionals en treadmill.
 • Gammagrafia de perfusió (en col·laboració amb el Servei de Medicina Nuclear).
 • Electrocardiografia d’Holter.


Unitat d’Insuficiència Cardíaca i Transplantament

Insuficiència cardíaca
 • Diagnòstic "de novo" IC, sistòlica o diastòlica. 
 • Administració de diürètics endovenosos, inotròpics i ferro a l’Hospital de Dia.
 • Avaluació de pacients amb IC avançada i xoc cardiogènic.
 • Tractament específic de la hipertensió arterial pulmonar de tipus II.
 • Protocol d’actuació a les miocarditis.
 • Consulta monogràfica de miocardiopaties, genètica i cardiopaties hereditàries. Consulta monogràfica de la Unitat Multidisciplinària d’Amiloïdosi Familiar (UMAF).
 • Programa de rehabilitació cardíaca i prevenció secundària.
Trasplantament cardíac
 • Avaluació i estudi de pacients candidats.
 • Control postoperatori del pacient trasplantat.
 • Valoració del grau d’hipertensió arterial pulmonar.
 • Seguiment de les complicacions posteriors a TC: rebuig cardíac, infeccions, neoplàsies i vasculopatia de l’empelt.
 • Implementació dels diferents règims d’immunosupressió.
 • Tractament del rebuig cardíac cel·lular i humoral. 
 • Plasmafèresi. Immunoabsorció. Tractaments de depuració renal.
 • Assistència ventricular mecànica de curta durada: ECMO, Centrimag-Levitronics i Impella.
 • Assistència ventricular mecànica de mitjana/llarga durada: BerlinHeart- Excor i Heartware-HVAD.

Aspectes rellevants

Docència

Pregrau:

Els facultatius del Servei de Cardiologia imparteixen docència en el 4t curs del grau de medicina (assignatura: malalties de l’aparell cardiocirculatori

Postgrau:

Hi ha un programa de formació de cinc anys a l’especialitat de cardiologia per a un total de quinze metges residents (tres per any).

Programa de residència en cardiologia:

Primer any: R1

Medicina interna - 2 mesos
Pneumologia - 3 mesos
Nefrologia - 1 mes
Medicina intensiva - 3 mesos
Urgències - 3 mesos

Segon any: R2

Sala d'hospitalització de cardiologia - 8 mesos

Unitat Coronària i Postcoronària - 4 mesos

Tercer any: R3

Imatge cardíaca (RM i ecocardiografia) - 6 mesos
Unitat Coronària - 4 mesos
Cirurgia cardíaca - 1 mes
Proves d’esforç - 1 mes 
Consulta externa - 1 dia setmanal (1 mes)

Quart any: R4

Hemodinàmica, cardiologia intervencionista i TAC coronari - 6 mesos
Unitat d’Arrítmies - 4 mesos
Cardiologia pediàtrica (Hospital Infantil Vall d’Hebron) - 2 mesos
Consulta externa - 1 dia setmanal (2 mesos)

Cinquè any: R5

Sala d’hospitalització de cardiologia (llits propis amb supervisió) - 4 mesos
Rotació optativa o externa - 4 mesos
Unitat d’Insuficiència Cardíaca i Trasplantament Cardíac - 4 mesos
Consulta externa - 1 dia setmanal (4 mesos)

Guàrdies:

Urgències mèdiques: primer i segon any.
Cardiologia i Unitat Coronària: del segon al cinquè any.

Hi ha també un programa de rotació de metges residents d’altres especialitats i de cardiologia al qual assisteixen residents d’altres hospitals de Catalunya i la resta d’Espanya. Aquestes rotacions s’efectuen principalment a la Unitat de Cures Intensives Cardiològiques i a la Unitat d’Insuficiència Cardíaca Avançada i Trasplantament.


Programes de formació posteriors a la residència:

1.-Programes específics d’estades formatives (Fellowship) acreditades en les subespecialitats següents:

 • Fellowship en hemodinàmica i cardiologia intervencionista
 • Fellowship en eletrofisiologia i arrítmies
 • Fellowship en imatge cardíaca
 • Fellowship en insuficiència cardíaca avançada i trasplantament cardíac
 • Fellowship en cures intensives cardiològiques.

2.- Programes de formació en assistències ventriculars mecàniques

3.- Màster de diagnòstic i tractament intervencionista en la malaltia coronària. Dins del Màster de competències mèdiques avançades de la Universitat de Barcelona (http://www.ub.edu/medicina/masters/cma/index.html):

4.- Activitats de formació continuada: sessions generals o específiques dirigides al personal mèdic, d’infermeria, residents i fellows:

 • Sessions generals del Servei (1 setmanal)
 • Sessions medicoquirúrgiques (1 setmanal)
 • Sessions especifiques de les unitats assistencials
  • Hemodinàmica i cardiologia intervencionista (1-2 setmanals)
  • Unitat Coronària (diària)
  • Insuficiència cardíaca i trasplantament (1 setmanal)
  • Sessions de residents (3 setmanals - bibliogràfica, casos, temes específics)
  • Imatge cardíaca (2 setmanals)
  • EEF i arrítmies (2 setmanals)
  • Altres sessions de periodicitat mensual (mortalitat, recerca, heart-team TAVI)

5.- Cursos internacionals organitzats pel Servei:

 • International Course in Prevention and Treatment of Complications in Interventional Cardiology. Bianual.
 • International Symposium in Mechanical Circulatory Support. Bianual

RECERCA

La investigació que desenvolupen els membres del Servei de Cardiologia es fa dins del Grup d’Investigació Cardiovascular de l’IDIBELL (coordinador: Dr. Angel Cequier).

Les línies de recerca i els coordinadors són els següents:

 • Cardiologia intervencionista: Dr. Angel Cequier
 • Cirurgia cardíaca: Dr. Albert Miralles
 • Insuficiència cardíaca i trasplantament: Dr. Nicolas Manito
 • Imatge cardíaca: Dr. Alex Ruiz-Majoral
 • Arrítmies cardíaques: Dr. Ignasi Anguera
 • Laboratori d’investigació cardiovascular: Dr. Jose Luis Ferreiro

La Unitat d’Investigació Clínica està formada per 4 infermeres-coordinadores que monitoren els diferents estudis propis o assaigs clínics del Servei.

El factor d’impacte anual del Grup d’Investigació Cardiovascular en els darrers cinc anys ha estat:
2011: 279,1
2012: 295,0
2013: 295,3
2014: 381,7
2015: 276,5

Els articles més rellevants dels darrers cinc anys són els següents:

 1. Ferreiro JL, Angiolillo DJ. Diabetes and Antiplatelet Therapy in Acute Coronary Syndrome. Circulation, 2011, 123(7):798-813
 2. Bueno H, Hernández-Antolín R, Alonso JJ, Betriu A, Cequier A, García EJ, Heras M, López-Sendón JL, Macaya C. Primary angioplasty vs. fibrinolysis in very old patients with acute myocardial infarction: TRIANA (Tratamiento del Infarto Agudo de miocardio eN Ancianos) randomized trial and pooled analysis with previous studies. European Heart Journal, 2011, 32(1):51-60
 3. Romaguera R, Wakabayashi K, Laynez-Carnicero A, Sardi G, Maluenda G, Ben-Dor I, Torguson R, Kent KM, Satler LF, Suddath WO, Lindsay J, Pichard AD, Waksman R. Association between severity and long-term mortality in patients experiencing vascular complications after percutaneous coronary intervention. Am J Cardiol, 2011, 109(1):75-81
 4. Gomez-Lara J, Brugaletta S, Diletti R, Garg S, Onuma Y, Gogas BD, van Geuns RJ, Dorange C, Veldhof S, Rapoza R, Whitbourn R, Windecker S, Garcia-Garcia HM, Regar E, Serruys PW. A comparative assessment by optical coherence tomography of the performance of the first and second generation of the everolimus-eluting bioresorbable vascular scaffolds. European Heart Journal, 2011, 32(3):294-304
 5. Gomez-Lara J, Radu M, Brugaletta S, Farooq V, Diletti R, Onuma Y, Windecker S, Thuesen L, McClean D, Koolen J, Whitbourn R, Dudek D, Smits PC, Regar E, Veldhof S, Rapoza R, Ormiston JA, Garcia-Garcia HM, Serruys PW. Serial analysis of the malapposed and uncovered struts of the new generation of everolimus-eluting bioresorbable scaffold with optical coherence tomography. J Am Coll Cardiol, JACC, 2011, 4(9):789-799
 6. Solanich X, Claver E, Carreras F, Giraldo P, Vidaller A, Aguilar R, Cequier A. Myocardial infiltration in Gaucher’s disease detected by cardiac MRI. Int J Cardiol 2012 Feb 23;155(1):e5-6
 7. Ferreiro JL, Angiolillo DJ. New Directions in Antiplatelet Therapy. Circ Cardiovasc Interv, 2012 Jun;5(3):433-45
 8. Tricoci P, Huang Z, Held C, Leonardi S, Rorick TL, Kilian AM, Jennings LH, Ambrosio G, Bode C, Cequier A, Cornel JH, Diaz R, Erkan A, Huber K, Hudson MP, Jiang L, Jukema JW, Lewis BS, Lincoff AM, Montalescot G, Nicolau JC, Ogawa H, Pfisterer M, Prieto JC, Ruzyllo W, Sinnaeve PR, Storey RF, Valgimigli M, Whellan DJ, Widimsky P, Strony J, Harrington RA, Mahaffey KW. “Thrombin-receptor antagonist vorapaxar in acute coronary syndromes”. New England Journal of Medicine 2012;366(1):20-33
 9. Sabate M, Cequier A, Iñiguez A, Serra A, Hernandez-Antolin R, Mainar V, Valgimigli M, Tespili M, den Heijer P, Bethencourt A, Vazquez N, Gómez-Hospital JA, Baz JA, Martin-Yuste V, van Geuns RJ, Alfonso F, Bordes P, Tebaldi M, Masotti M, Silvestro A, Backx B, Brugaletta S, van Es GA, Serruys PW. “Everolimus-eluting stent versus bare-metal stent in ST-segment elevation myocardial infarction (EXAMINATION): 1 year results of a randomised controlled trial”. Lancet. 2012 Oct 27; 380(9852):1482-90.
 10. Luis Ferreiro J., Homs S., Berdejo J., Roura G., Gomez-Lara J., Romaguera R., Teruel L., Sanchez-Elvira G., Lucrecia Marcano A., Gomez-Hospital J Antoni, Angiolillo D.J., Cequier A. Clopidogrel pretreatment in primary percutaneous coronary intervention: Prevalence of high ontreatment platelet reactivity and impact on preprocedural patency of the infarct-related artery. Thrombosis and Haemostais.2013 Jul;110(1):110-7
 11. Claver E., Cubero N., Cequier A. Diastolic Dysfunction With Nondilated Left Atrium. Chest.2013 Jan;143(1):272-3.
 12. Roura G.,Gomez-Lara J.,Ferreiro J.L., Gomez-Hospital J.A., Romaguera R., TeruelL.M., Carreno E.,Esplugas E., Alfonso F., Cequier A. Multislice CT for assessing in-stent dimensions after left main coronary artery stenting: a comparison with three dimensional intravascular ultrasound Heart.2013 Aug;99(15):1106-12.
 13. Gomez-Lara J., Brugaletta S., Gomez-Hospital J.A., Luis Ferreiro J., Roura G., Romaguera R., Martin-Yuste V:, Masotti M., Iniguez A., Serra A., Hernandez-Antolin R., Mainar V., Valgimigli M., Tespili M., den Heijer P., Bethencourt A., Vazquez N., Serruys P., Sabate M., Cequier A. Everolimus-eluting stent versus bare metal stent in proximal left anterior descending STelevation myocardial infarction: Insights from the EXAMINATION trial. American Heart Journal. 2013 Jul;166(1):119-26.
 14. Ariza A., Luis Ferreiro J., Carlos Sanchez-Salado J., Lorente V., Antoni Gomez-Hospital J., Cequier A. Early Anticoagulation May Improve Preprocedural Patency of the Infarct-related Artery in Primary Percutaneous Coronary Intervention Revista Española de Cardiología.2013 Feb;66(2):148-50.
 15. De la Torre Hernandez JM, Baz Alonso JA, Gómez Hospital JA, Alfonso Manterola F, Garcia Camarero T, Gimeno de Carlos F, Roura Ferrer G, Recalde AS, Martínez-Luengas IL, Gomez Lara J, Hernandez Hernandez F, Pérez-Vizcayno MJ, Cequier Fillat A, et al. IVUS-TRONCO-ICP Spanish study. Clinical Impact of Intravascular ltrasound Guidance in Drug-Eluting Stent Implantation for Unprotected Left Main Coronary Disease Pooled Analysis at the Patient-Level of 4 Registries. JACC Cardiovasc Interv. 2014;7(3):244-54
 16. Valgimigli M, Sabaté M, Kaiser C, Brugaletta S, de la Torre Hernandez JM, Galatius S, Cequier A, Eberli F, de Belder A, Serruys PW, Ferrante G. Effects of cobalt-chromium everolimus eluting stents or bare metal stent on fatal and non-fatal cardiovascular events: patient level meta-analysis. BMJ. 2014;349:g6427.
 17. Ferreiro JL, Bhatt DL, Ueno M, Bauer D, Angiolillo DJ. Impact of Smoking on Long-Term Outcomes in Patients With Atherosclerotic Vascular Disease Treated With Aspirin or Clopidogrel. J Am Coll Cardiol. 2014;63(8):769-77
 18. Montalescot G, van ‘t Hof AW, Lapostolle F, Silvain J, Lassen JF, Bolognese L, Cantor WJ, Cequier A, Chettibi M, Goodman SG, Hammett CJ, Huber K, Janzon M, Merkely B, Storey RF, Zeymer U, Stibbe O, Ecollan P, Heutz WM, Swahn E, Collet JP, Willems FF, Baradat C, Licour M, Tsatsaris A, Vicaut E, Hamm CW; ATLANTIC Investigators. Prehospital Ticagrelor in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. N Engl J Med. 2014;371(11):1016-27.
 19. Serruys, Patrick W.; Chevalier, Bernard; Dudek, Dariusz; Cequier, Angel; Carrie, Didier; Iniguez, Andres; Dominici, Marcello; van der Schaaf, Rene J.; Haude, Michael; Wasungu, Luc; Veldhof, Susan; Peng, Lei; Staehr, Peter; Grundeken, Maik J.; Ishibashi, Yuki; Garcia-Garcia, Hector M.; Onuma, Yoshinobu. A bioresorbable everolimuseluting scaffold versus a metallic everolimus-eluting stent for ischaemic heart disease caused by de-novo native coronary artery lesions (ABSORB II): an interim 1-year analysis of clinical and procedural secondary outcomes from a randomised controlled trial. Lancet. 2015 Jan 3;385(9962):43-54.
 20. Brugaletta, Salvatore; Gori, Tommaso; Low, Adrian F.; Tousek, Petr; Pinar, Eduardo; Gomez-Lara, Josep; Scalone, Giancarla; Schulz, Eberhard; Chan, Mark Y.; Kocka, Viktor; Hurtado, Jose; Gomez-Hospital, Juan Antoni; Muenzel, Thomas; Lee, Chi-Hang; Cequier, Angel; Valdes, Mariano; Widimsky, Petr; Serruys, Patrick W.; Sabate, Manel. Absorb Bioresorbable Vascular Scaffold Versus Everolimus-Eluting Metallic Stent in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction: 1-Year Results of a Propensity Score Matching Comparison The BVS-EXAMINATION Study (Bioresorbable Vascular Scaffold-A Clinical Evaluation of Everolimus Eluting Coronary Stents in the Treatment of Patients With ST-segment Elevation Myocardial Infarction). JACC Cardiovasc Interv. 2015 Jan;8(1 Pt B):189-97.
 21. Sabaté M, Brugaletta S, Cequier A, Iñiguez A, Serra A, Jiménez-Quevedo P, Mainar V, Campo G, Tespili M, den Heijer P, Bethencourt A, Vazquez N, van Es GA, Backx B, Valgimigli M, Serruys PW. “Clinical outcomes in patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with everolimus-eluting stents versus bare-metal stents (EXAMINATION): 5-year results of a randomised trial”. Lancet. 2016 Jan 23;387(10016):357-66
 22. Anguera, I.; García-Alberola, A.; Dallaglio, P.; Toquero, J.; Pérez, L.; Martínez, J.G.; Peinado, R.; Rubín, J.M.; Brugada, J.; Cequier, A. “Shock Reduction With Long-Term Quinidine in Patients With Brugada Syndrome and Malignant Ventricular Arrhythmia Episodes” J Am Coll Cardiol. 2016;67(13):1653-1654.
 23. Sabate M, Windecker S, Iñiguez A, Okkels-Jensen L, Cequier A, Brugaletta S, Hofma SH, Ráber L, Høi Christiansen E, Suttorp M, Pilgrim T, Anne van Es A, Sotomi Y, GarcÍa-GarcÍ HM, Onuma Y, Serruys PW. “Everolimus-eluting bioresorbable stent vs. durable polymer everolimus-eluting metallic stent in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: results of the randomized ABSORB ST-segment elevation myocardial infarction—TROFI II trial”. European Heart Journal (2016) 37, 229–240.
 24. Gomez-Lara J, Brugaletta S, Jacobi F, Ortega-Paz L, Ñato M, Roura G, Romaguera R, Ferreiro JL, Teruel L, Gracida M, Martin-Yuste V, Freixa X, Masotti M, Gomez-Hospital JA, Sabate M, Cequier A.”Five-Year Optical Coherence Tomography in Patients With ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction Treated With Bare-Metal Versus Everolimus-Eluting Stents”. Circ Cardiovasc Interv. 2016 Oct;9(10)
 25. Alegre O, Ariza-Solé A, Vidán MT, Formiga F, Martínez-Sellés M, Bueno H, Sanchís J, López-Palop R, Abu-Assi E, Cequier À. “Impact of Frailty and Other Geriatric Syndromes on Clinical Management and Outcomes in Elderly Patients With Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndromes: Rationale and Design of the LONGEVO-SCA Registry”. Clin Cardiol. 2016 Jul;39(7):373-7.

Servei de Cardiologia. Direcció de l’Àrea de Malalties del Cor (AMC). 
Director: Dr. Angel Cequier
Secretària: Sra. Carmen Garcia
Planta 19. Hospital Universitari de Bellvitge
c/ Feixa Llarga s/n. 08907. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona
Correu electrònic: AMCDir@bellvitgehospital.cat
Tel: +34932607088

Informació per als pacients

Informació per als pacients:
Servei de Cardiologia. Assistencial
Secretària: Sra. Carmen Mejuto
Planta 4. Hospital Universitari de Bellvitge
c/ Feixa Llarga s/n. 08907. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona
Correu electrònic: AMCAsist@bellvitgehospital.cat
Telèfon: +34 932 607 686 
Fax: +34 932 607 619