Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Laboratori Clínic...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Laboratori Clínic

Equip humà

Directora clínica
Cap de secció
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Tècnic de la funció administrativa
Infermer Gestor
Coordinador Tècnic

Presentació del servei

Accés al Manual de l'usuari del laboratori Clínic

Aspectes rellevants

La missió del Laboratori Clínic és la realització d'activitats assistencials, docents i de recerca i desenvolupament relacionades amb la bioquímica clínica, inclosa la biologia molecular clínica, l'hematologia i la immunologia. Aquesta missió la du a terme un equip humà divers, constituït per especialistes en Anàlisis Clíniques, Bioquímica Clínica, Hematologia i Hemoteràpia, i Immunologia, diplomats en infermeria, tècnics de laboratori, auxiliars d'infermeria, administratius, auxiliars administratius i zeladors.

L'activitat assistencial del Laboratori Clínic consisteix en la realització d'exàmens in vitro de magnituds biològiques per tal de facilitar la prevenció, diagnòstic, pronòstic i control del tractament de les malalties. Aquesta activitat assistencial està autoritzada administrativament pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el Decret 76/1995, de 7 de març. Els especialistes en Hematologia i Hemoteràpia també tenen activitats d'interconsulta mèdica.

El Laboratori Clínic té d'un catàleg de prestacions en el que es descriuen els exàmens in vitro que realitza com a resposta a peticions ordinàries o urgents. Així mateix, compta amb un catàleg de prestacions d'us restringit per a determinats clients, en resposta a necessitats específiques, i es reserva el dret a modificar, ampliant o restringint, els exàmens in vitro d'una petició d'acord amb els protocols d'actuació establerts.

A proposta de qualsevol servei mèdic o quirúrgic de l'hospital, el Laboratori Clínic estudiarà la possibilitat d'ampliar el seu catàleg de prestacions. Els clients del Laboratori Clínic són els metges de l'HUB, altres laboratoris clínics i els pacients.

L'activitat docent del Laboratori Clínic inclou les tasques següents:

  • Docència pregrau: classes i seminaris als alumnes dels ensenyaments de farmàcia, infermeria i medicina de la Universitat de Barcelona; pràctiques a estudiants de tècnic de laboratori.
  • Docència postgrau: formació d'especialistes en Bioquímica Clínica i d'especialistes en Hematologia i Hemoteràpia; cursos de postgrau de la Universitat de Barcelona.
  • Docència a professionals: classes i seminaris de formació continuada tant al personal sanitari del Laboratori Clínic com d'altres centres que ho sol·licitin.

Pel que fa a la recerca, els membres del Laboratori Clínic realitzen les activitats següents:

  • Projectes de recerca subvencionats per les entitats oficials de finançament.
  • Projectes de recerca compartits amb la indústria del diagnòstic in vitro.
  • Col·laboració en els assaigs clínics que es realitzen a l'HUB.

La visió del Laboratori Clínic és millorar contínuament els seus processos i productes per tal de satisfer permanentment les diverses necessitats i expectatives dels clients reals i potencials, aprofitant els avenços continus de les ciències de laboratori clínic i mantenint un alt grau de competitivitat. El Laboratori Clínic te implantat un sistema de gestió qualitològica i està certificat d'acord amb la norma ISO 9001:2000.

 

 

Informació per als pacients

  • Telèfon: 932 607 549

Ubicació

  • Edifici: Edifici Principal
  • Planta: 0