Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Equip humà

Cap de servei
Cap de secció
Facultatiu especialista
Infermeres Gestores

Presentació del servei

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) realitza l'activitat assistencial dins de l’àrea quirúrgica, hospitalització, urgències, consultes externes a l'hospital i els centres d’assistència primària del Prat de Llobregat i de l’Hospitalet de Llobregat.
És un Servei acreditat per a la docència de pregrau i postgrau.
Dins de la docència de pregrau, pertany al Departament de Ciències Clíniques de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (Campus de Bellvitge). Té un professor agregat (Dr. Cabo) i 5 professors associats (Drs. Agullo, Font, Pedrero, Portabella, i Tramunt). Està acreditat per a la docència postgrau amb 3 places MIR.
La plantilla de professionals mèdics està formada per 25 metges especialistes i 15 metges residents.
Diferents membres del Servei han ocupat càrrecs dins de la Societat Catalana de COT  (president, secretari, vocalia de Residents, vocalia de Docència) i de diferents societats nacionals com les de Maluc, Espatlla, Genoll, Mà, Grup de Tumors Aparell Locomotor (Sociedad Española COT) i Grup de Patología Sèptica (Sociedad Española COT).
El Servei assumeix tota la patologia de la seva area assistencial i és centre de referència de Catalunya per a més de dos milions d’habitants. És un servei organitzat en diferents equips, que assumeixen tota la patologia traumàtica i una patologia concreta i especifica dins de la cirurgia ortopèdica.
D'acord amb la planificació del CatSalut, és referència per a patologia tumoral maligne i per a recanvis sèptics i complexos de pròtesi de maluc i genoll.

Aspectes rellevants

Unitats Específiques

El servei esta dividit en diverses unitats especifiques en relació amb una patologia determinada.
 • Cirurgia d 'anca 
 • Cirurgia de genoll
 • Cirurgia de columna 
 • Cirurgia de nervis perifèrics
 • Cirurgia de tumors
 • Cirurgia de sèptics
 • Cirurgia d'extremitat superior
 • Cirurgia del peu
Unitats Multidisciplinàries
Diferents membres del Servei coordinan o forman part de Unitats Multidisciplinàries juntament amb membre d’altres Serveis que tracten patologies comuns.
 • Unitat de Sèptics. Cap clínic: Dr. J. Cabo Cabo. Dedicada al tractament especfic de les infeccións òssies. Aquesta   unitat està coordinada amb el Servei de Malalties infeccioses i  amb el Servei de Microbiologia.
 • Unitat funcional de tumors òssis. (Coordinador: Dr. F. Portabella Blavia). Situada dins de l'Hospital Duran i Reynals (Institut Català d'Oncologia) i coordinada amb el Serveis d'Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Radiologia, Institut de Diagnostic per la Imatge, Anatomia Patològica i Cures Paliatives. 
 • Unitat Funcional peu diabètic. Formada per especialistes de Cirurgia Ortopèdica, Cirurgia Vascular, Cirurgia Plàstica, Medicina Infecciosa  i personal d’infermeria especialitzat.
 • CSUR  ( Centros, Servicios y Unidades de  Referencia). El Servei está acreditat per part del “Ministerio de Sanidad” com Centro de Referencia Nacional per a diferents patologies:
 • CSUR Patologia sèptica
 • CSUR Plexe Braquial i Nervi perifèric  (Juntament amb Hospital Sant Joan de Deu)
 • CSUR Sarcomes amb l’Institut Català d’Oncologia (pendent de la resolució final)
PRESTACIONS DE LA CIRURGIA ORTOPÈDICA
 • Cirurgia coxofemoral: osteotomies, pròtesis totals, recanvis de pròtesis.
 • Cirurgia del genoll: artroscòpia, osteotomies, pròtesis 
 • Cirurgia dels nervis perifèrics: microcirurgia.
 • Tractament i cirurgia  dels tumors de l'aparell locomotor. 
 • Cirurgia del raquis: estabilitzacions, correccions, escoliosi, vertrebrosplastias per al tractament de diverses afeccions vertebrals.
 • Cirurgia de la mà.
 • Cirurgia de l'espatlla: artroscopias, pròtesi 
 • Cirurgia del peu.
 • Cirurgia de les infeccions: recanvis protèsics, osteomielitis, fractures obertes. 
 

Informació per als pacients

 • Secretari Cap de Servei: 93 260 75 72/ 93 260 79 42
 • FAX Servei Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia: 93 260 78 47
 • Consultes externes: 93 260 77 09
 • Programació de consultes: 93 260 76 90

Ubicació