Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Urgències...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Urgències

Equip humà

Cap de servei
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Cap equip administratiu
Infermers Gestors

Presentació del servei

El Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge atén la demanda urgent de qualsevol especialitat, a excepció de la pediatria i de l’obstetrícia, 24 hores al dia durant els 365 dies de l’any. Per desenvolupar aquesta tasca, s’organitza segons nivell d’urgència (triatge), complexitat i gravetat, resolent la demanda amb visió integral, coordinant-la amb altres serveis del propi hospital, amb altres hospitals i amb la medicina extrahospitalària, per aconseguir de forma més eficient un millor resultat, en termes de salut i satisfacció global del pacient i familiars.

El Servei pretén assolir aquests resultats posant èmfasi en l’adequació dels temps de resposta sobretot en els casos en què la gravetat, el nivell d’urgència i/o el patiment fan que el temps sigui una variable crítica i al mateix temps intentant garantir el màxim de confortabilitat, intimitat i privacitat i, tanmateix, adaptant-se als constants canvis en la demanda, mantenint una atenció urgent de qualitat, adaptant l’estructura de forma dinàmica a la funcionalitat que calgui en cada moment.

El Servei desenvolupa tasques d’investigació en l’àmbit de la Medicina d’Urgències i realitza formació de pregrau, grau i formació continuada. Aquesta darrera, amb vocació territorial, el que permet optimar els diferents processos urgents segons patologies.

Aspectes rellevants

Procediments més destacats

1. Triatge estructurat

 • Nivell d'urgència
 • Ubicació en espais

2. Codis

Codi ictus

 • Coordinació extrahospitalària
 • Atenció i cordinació intrahospitalària
 • Monitoritage
 • Suport i coordinació a unitat específica d'ictus

Codi infart

 • Activació dins servei
 • Monitoratge
 • Suport a unitats específiques hemodinàmiques

Codi PPT

 • Coordinació extrahospitalària
 • Atenció i coordinació intrahospitalària
 • Monitoratge

Codi sèpsia

 • Activació dins servei
 • Atenció i coordinació intrahospitalària
 • Monitoratge

3. Procediments terapèutics i de diagnosi

 • Cardioversions elèctriques
 • Ventilació mecànica no invasiva/Alt Flux
 • Ventilació mecànica invasiva
 • Angioradiologia  
 • AngioTomografia computeritzada
 • Tomografia computeritzada
 • Ecografia pulmonar
 • Ecocardiografia
 • Ecografia abdominal
 • Ecografia vascular
 • Radiologia simple
 • Endoscòpia
 • Broncocòspia
 • Videofaringoscòpia
 • Escòpia traumatologia

4. Unitat de Curta Estada d'Urgències (UCEU)

 • Hospitalització 24 llits de patologia crònica descompensada que requereix 72 hores d'ingrés.

5. Cartera de serveis per especialitats

Quirúrgiques

 • Cirurgia vascular
 • Cirurgia general i digestiva
 • Cirurgia plàstica
 • Cirurgia maxil·lofacial
 • Cirurgia toràcica
 • Cirurgia cardíaca
 • Ginecologia
 • Neurocirurgia
 • Oftalmologia
 • Otorrinolaringologia
 • Traumatologia
 • Urologia

Mèdiques

 • Cardiologia
 • Gastroenterologia
 • Malalties infeccioses
 • Medicina Interna
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Pneumologia
 • Psiquiatria
 

Informació per als pacients

 • Telèfon: 932 607 575 / 932 607 878

 

 

Ubicació