Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Rehabilitació...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Rehabilitació

Equip humà

Cap de servei
Cap de secció
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Infermeres Gestores
Terapeuta ocupacional
Fisioterapeuta
Logopeda

Presentació del servei

La medicina de rehabilitació té com objectiu aconseguir la màxima funcionalitat possible de tot pacient que ha patit un procés discapacitant.
En concret, en el nostre Servei diagnostiquem i tractem un ampli ventall d’aquests processos com poden ser els traumatològics, ortopèdics, neurològics i del sol pelvià, entre d’altres.
Som un servei multidisciplinar integrat per metges especialistes en Medicina Física i Rehabilitació, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopeda i auxiliars d’infermeria.
El procés assistencial rehabilitador té uns objectius definits i una durada limitada. Atenem els pacients durant l'ingrés hospitalari i en ambulatori.
El servei té una vessant assistencial i una altra docent. En la docència pre grau tenim estudiants en pràctiques de Medicina, Fisioteràpia, Teràpia ocupacional i Logopèdia. En la docència post grau estem acreditats per a la formació de metges especialistes en Rehabilitació.

Aspectes rellevants

Procediments més destacats:
Patologia osteoarticular :

 • Patologies degeneratives i inflamatòries de l’aparell locomotor: artrosi, tendinopaties, mal d’esquena.
 • Traumatològica: fractures, luxacions, politraumatisme, lesions nervi perifèric, lesions tendinoses.
 • Cirurgia ortopèdica: pròtesis genoll, espatlla, cirurgia de la inestabilitat articular, cirurgia del raquis.
 • Reeducació de la paràlisi facial perifèrica: paràlisis Bell, síndrome Ramsay-Hunt, tumoral, post cirurgia reparativa.
 • Disfuncions de l’articulació temporo mandibular.
 • Rehabilitació del sol pelvià: incontinència urinària i fecal.
 • Limfedema primari i secundari.
 • Rehabilitació oncològica
 • Rehabilitació amputats: traumàtics, vasculars, prescripció pròtesis per a l’extremitat inferior i superior.
 • Programes de rehabilitació cardíaca i respiratòria: insuficiència cardíaca, isquèmics, transplantament cardíac, MPOC, post cirurgia pulmonar.
 • Neurorehabilitació: ictus, mielopaties, neuromusculars, Unitat funcional d’ ELA.
 • Trastorns equilibri. 
 • Rehabilitació intervencionista: infiltracions articulars, miofascials, toxina botulínica en l’ espasticitat. Control ecogràfic o d’electroestimulador.
 • Avaluació instrumentada de la marxa, de l’equilibri, de  la força muscular isocinètica  i de la  força muscular isométrica de mà.
 • Trastorns del llenguatge, la parla i la deglució.
 

Informació per als pacients

 • Telèfon: 932 607 654/ 932 607 657

Ubicació

 • Edifici: Edifici Annex
 • Planta: Planta baixa. Edifici Antiga Escola d'Infermeria