Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Pneumologia...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Pneumologia

Equip humà

Cap de servei
Cap de secció
Director de programa
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Infermeres Gestores

Presentació del servei

L’actual Servei de Pneumologia de l’HUB va ser creat el 1985 a partir de la reordenació de l’antic Servei Medicoquirúrgic de Patologia de l’Aparell Respiratori fundat el 1974.

El Servei de Pneumologia té com a missions principals:

 • Proveir l’atenció especialitzada de les malalties de l’aparell respiratori dels pacients adults de la seva àrea de referència directa (l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat), així com també l’atenció especialitzada de referència terciària dels pacients del conjunt de l’Àrea Metropolitana Sud, de les regions sanitàries de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona, i, per a determinades patologies, de pacients de tot Catalunya.
 • Desenvolupar activitats docents en la formació pregrau de medicina del Campus UB de Bellvitge i en els programes de formació especialitzada de l’HUB.
 • Dur a terme una recerca clínica i translacional centrada en les patologies més rellevants de l’especialitat.

L’actual responsable del servei és el Dr. Jordi Dorca, que va assumir aquesta tasca a partir de 2004. La seva ubicació física, així com també la de l'equip responsable d’infermeria i la major part de l’equip administratiu del servei, és a la planta 16 de l’edifici principal.

Aspectes rellevants

L’activitat assistencial del Servei de Pneumologia s’articula en els següents dispositius:


Unitat d’hospitalització

Activitat a càrrec del Dr. Jesús Ribas (responsable) i de les Dres. Ana Córdoba i Mercè Gasa. Aquesta unitat d’hospitalització ubicada a la planta 16 disposa de 24 llits convencionals i d’una Unitat de Cures Respiratòries Intermèdies (UCRI) amb 4 llits dotats de monitoratge centralitzat i equipats per a l’atenció de les patologies agudes greus. A banda dels facultatius abans esmentats, participen en les activitats d’hospitalització metges d’altres unitats del servei, en particular de la UFIS-R. Fora de l’horari laboral, l’activitat de la unitat d’hospitalització resta sota la responsabilitat del cos de guàrdia del servei en règim de presencia física continuada i que també assumeix les tasques pròpies de la nostra especialitat al Servei d’Urgències i en altres serveis de l’HUB.

El catàleg de prestacions de la unitat d’hospitalització és el següent:

 • Patologies respiratòries agudes o cròniques aguditzades procedents del Servei d’Urgències de l’HUB o traslladades des d’altres serveis que, pel seu maneig diagnòstic o terapèutic, necessitin hospitalització convencional.
 • Pacients remesos pels altres centres hospitalaris de l’àrea de referència per a intervencions diagnòstiques o terapèutiques de caràcter terciari.

El catàleg de prestacions específic de la unitat de cures respiratòries intermedies (UCRI) és el següent:

 • Exacerbació d'MPOC que requereix ventilació mecànica no invasiva per fracàs ventilatori.
 • Fracàs ventilatori d’altre origen que es pugui beneficiar de ventilació mecànica no invasiva durant la fase aguda de l'exacerbació (malalties neuromusculars, patologies restrictives de caixa toràcica o la síndrome d’hipoventilació alveolar).
 • Insuficiència respiratòria greu que, malgrat que no necessiti suport ventilatori, sigui tributària de monitoratge no invasiu.
 • Hemòptisi greu que requereixi de monitoritatge no invasiu.
 • Pacients sotmesos a tractament endoscòpic recent que requereixen  monitoritzatge no invasiu.
 • Pacients procedents de l'UCI que, després de l'estabilització i desconnexió del ventilador, requereixen d’un temps de ventilació no invasiva.
 • Pacients procedents de l'UCI que, després de l’estabilització d’una situació crítica greu o d'haver necessitat de ventilació prolongada, necessitin cures d’infermeria i/o fisioteràpia com a pas previ a l’hospitalització convencional.
 • Pacients procedents de l'UCI amb necessitats de ventilació mecànica contínua per traqueotomia.
 • Pacients neuromusculars als quals s’ha realitzat una traqueotomia per continuar amb ventilació mecànica contínua.
 • Pacients postoperats de cirurgia toràcica com a pas intermedi entre la Unitat de Reanimació Postquirúrgica i la unitat d’hospitalització convencional.
 • Pacients amb insuficiència respiratòria aguda que requereixen d’un tractament amb oxigen a alt flux.

Unitat d’Endoscòpia Respiratòria

Activitat a càrrec del Dr. Antoni Rosell (responsable) i de les Dres. Noelia Cubero i Rosa López. Aquesta unitat desenvolupa l'activitat als gabinets de l’Àrea d’Endoscòpia Digestiva i Respiratòria, a l’Àrea de Quiròfans, a la Unitat de Curta Estada i també a les consultes externes. El seu catàleg de prestacions és el següent:

Procediments diagnòstics:

 • Broncoscòpia flexible convencional. Inclou inspecció estàtica i dinàmica (malàcia, petites fístules…), BAS, biòpsia endobronquial, raspall citològic i raspall protegit microbiològic, al gabinet i a les unitats de crítics de l’hospital.
 • Broncosòpia amb autofluorescència o NBI (narrow band imaging) per al diagnòstic i el seguiment de la displàsia o el carcinoma in situ.
 • Broncoscòpia ultrafina guiada per navegador, per al diagnòstic del nòdul pulmonar perifèric.
 • Criobiòpsies per patologia intersticial.
 • Ecobroncoscòpia (EBUS) per a l'estadificació mediastínica del càncer de pulmó, el diagnòstic de masses centrals i hiliars extraluminals, i malalties granulomatoses (sarcoïdosi, TBC) ganglionars.

Procediments terapèutics:

 • Intubacions sota control endoscòpic.
 • Extracció de cossos estranys (fonamentalment amb broncoscòpia rígida) i coalls en postoperats (crioextracció).
 • Dilatacions en patologia inflamatòria de la via aèria principal (postintubació, postinfecció, postcàustic…).
 • Recanalització de la via aèria principal (càncer, granulomes...) amb làser, crioextracció o resecció mecànica.
 • Extirpació de tumors benignes (hamartomes, lipomes…) amb làser.
 • Teràpia combinada (endobronquial i vascular) dels carcinoides no operables.
 • Implantació de pròtesis de silicona o metàl·liques autoexpandibles en patologia benigna o maligna, tant rectes com en y, tant per a l'estabilització de via àeria com per a oclusió de fístules.
 • Col·locació de cànules especials de traqueotomia amb patologia traqueal associada.
 • Col·locació de tubs de Montgomery (amb traqueotomia prèvia).
 • Tancament de fístules alveolopleurals (amb vàlvules).
 • Tractament de carcinoma in situ i displàsies d’alt grau (crioteràpia).
 • Tractament de necrosi radical (conjuntament amb les instal·lacions de cambra hiperbàrica de l’Hospital Moisès Broggi).
 • Braquiteràpia (instal·lacions de l'ICO), amb col·locació de la sonda i l'establiment de la zona i les dosis necessàries.

Unitat de Trastorns Respiratoris del Son

Activitat a càrrec de la Dra. Carme Monasterio (responsable) i la Dra. Neus Salord. També hi col·labora la Dra. Mercè Gasa. Aquesta unitat desenvolupa les seves tasques al laboratori ubicat a la planta 17 i també a les consultes externes. El seu catàleg de prestacions és el següent:

Exploracions diagnòstiques:

 • Polisomnografies completes vigilades i amb registre de vídeo simultani.
 • Poligrafies respiratòries.
 • Poligrafia respiratòria domiciliaria.
 • Oximetries domiciliàries (per a cribratge).
 • Polisomnografies completes amb test de latència múltiple de son.
 • Actimetries.

Exploracions per a regulació de tractaments:

 • Polisomnografies completes per a regulació de CPAP.
 • Polisomnografies completes per a regulació de BIPAP.
 • Polisomnografies completes per a regulació de servoventilació.
 • Polisomnografies respiratòries per a regulació de CPAP.
 • Regulació de CPAP amb AutoCPAP.
 • Regulació de CPAP domiciliària amb AutoCPAP.
 • Oximetries domiciliàries per al control de l'eficàcia dels tractaments.

Vegeu el vídeo "Viure amb CPAP"

Laboratori de Proves Funcionals Respiratòries

Activitat a càrrec de la Dra. Vanesa Vicens (responsable) i la Dra. Mariana Muñoz. La seva tasca es desenvolupa als gabinets ubicats a planta -1 de l’edifici principal. El seu catàleg de prestacions és el següent:

 • Espirometria forçada
 • Test broncodilatador
 • Mesura de volums pulmonars per pletismografia
 • Mesura de volums pulmonars per heli
 • Test de difusió alveolo-capilar
 • Test de provocació bronquial amb metacolina
 • Test de provocació bronquial amb manitol
 • Òxid nítric exhalat
 • Prick-test d'aeroal·lèrgens
 • Flux espiratori
 • Proves d’oxigen gasós
 • Capacitat vital més decúbit supí
 • Pressions inspiratòries màximes
 • Resistències pulmonars per pletismografia
 • Pulsioximetria nocturna
 • Test de la suor
 • Test de la marxa de 6 minuts
 • Prova d’esforç cardiopulmonar (cicloergometria)
 • Test de provocació bronquial amb l’esforç

Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària Respiratòria (UFIS-R)

Activitat a càrrec de la Dra. Eva Farrero (responsable) i el Dr. Enric Prats. Aquesta unitat desenvolupa les seves activitats als despatxos de la planta 17 i també a Consultes Externes. Les seves activitats inclouen l’atenció domiciliària de pacients en ventilació crònica. El seu catàleg de prestacions és el següent:

 • Consulta monogràfica dels pacients amb ventilació mecànica domiciliària.
 • Consulta monogràfica de pacients amb esclerosi lateral amiotròfica (ELA) en l’entorn d’una unitat multidisciplinària d’ELA.
 • Adaptació ambulatòria a la ventilació mecànica no invasiva.
 • Consulta d’infermeria per a l’atenció ambulatòria dels pacients amb ventilació mecànica domiciliària.
  • Gasometria arterial
  • Oximetria ambulatòria
  • Confecció de màscares nasals
  • Realització de prova de marxa de 6 minuts
 • Programa d’atenció domiciliària dels pacients amb ventilació mecànica domiciliària.
 • Protocol de ventilació mecànica domiciliària dels pacients hospitalitzats.
 • Monitoratge nocturn de la ventilació mecànica
  • Oximetria nocturna
  • Monitoratge PaCO2 transcutani
  • Anàlisi de software dels ventiladors
  • Polisomnografia amb ventilació
 • Valoració funcional i de l’eficàcia de la tos dels pacients neuromusculars
  • Espirometria forçada
  • Avaluació de la força muscular amb la determinació de pressions inspiratòries i espiratòries (PIM i PEM)
  • Pressió d’SNIF
  • Avaluació de l'eficàcia de la tos: Pic flux de tos
 • Consulta de fisioteràpia per a l’ensenyament de les tècniques de tos assistida.
  • Tècniques manuals de tos assistida
  • Tècniques mecàniques de tos assistida


Unitat Funcional de Càncer de Pulmó

La coordinadora d’aquesta unitat funcional oncològica multidisciplinària és la Dra. Susana Padrones, amb la col·laboració de la Dra. Samantha Aso. Aquesta unitat desenvolupa la seves activitats a les consultes externes de l’Hospital Duran i Reynals i també a l’Hospital de Dia Mèdic de l’HUB. El seu catàleg de prestacions és el següent:

 • Diagnòstic i estadiatge de casos amb sospita de neoplàsia pulmonar remesos des del nostre centre, l’atenció primària, o altres centres de l’àrea de referència.
 • Presentació dels casos al Comitè de Càncer Pulmonar.
 • Segona opinió de casos remesos per altres centres.
 • Diagnòstic i tractament de la toxicitat pulmonar per quimioteràpia i radioteràpia.
 • Maneig de l’embassament pleural maligne primari o metastàtic: talcatge pleural, col·locació de drenatge pleural tunelitzat permanent.
 • Biòpsia pleural i pulmonar amb control ecogràfic.
 • Interconsulta pneumològica per als serveis d’Oncologia i Hematologia (ICO)

Unitat Funcional de l'MPOC

Activitat a càrrec de la Dra. Salud Santos (responsable) i la Dra. Marta López. Aquesta unitat desenvolupa la seva activitat a l’Hospital de Dia Mèdic i també a Consultes Externes. El seu catàleg de prestacions és el següent:

 • Trajectòria clínica integral pactada amb l'atenció primària.
 • Cribratge d'MPOC dels pacients atesos a l’HUB.
 • Consulta monogràfica de l'MPOC.
 • Programa de rehabilitació de pacient amb MPOC.
 • Activitats formatives adreçades a pacients: programa del pacient expert.
 • Comitè de tractaments especials.
 • Programa específic d’atenció al pacient amb MPOC fràgil a l’hospital de dia.

Unitat Funcional de l’Interstici Pulmonar

Activitat a càrrec de la Dra. Maria Molina amb la col.laboració de la Dra. Vanesa Vicens. Aquesta unitat desenvolupa les seves tasques a l’Hospital de Dia Mèdic i també a Consultes Externes. El seu catàleg de prestacions és el següent:

 • Diagnòstic i tractament de les malalties pulmonars intersticials.
 • Presentació dels casos al comité multidisciplinari d'interstici pulmonar.
 • Segona opinió de casos amb patologia intersticial.
 • Tractament antifibròtic de l'FPI: avaluació per a inclusió en assaigs clínics.
 • Seguiment de pacients amb FPI i atenció a demanda a l’Hospital de Dia Mèdic.
 • Consulta d’infermeria.
 • Avaluació per a indicació de transplantament pulmonar.

Unitat Clínica de Tuberculosi

Per part del Servei de Pneumologia, participa en aquesta unitat multidisciplinària el Dr. Jordi Dorca. La seva ubicació és a la quarta planta de l’edifici de l’Antiga Escola d’Infermeria. El seu catàleg de prestacions és el següent:

 • Diagnòstic i tractament de la tuberculosi pulmonar.
 • Estudi de contactes.
 • Maneig de casos amb intolerancia i/o toxicitat antibiòtica.
 • Retractaments de tuberculosi pulmonar.
 • Diagnòstic i tractament de les micobacteriosis pulmonars no tuberculoses.

Consultes monogràfiques

Activitats ubicades a l’àrea de consultes externes (primera planta, mòdul 15).

Asma bronquial

Responsable: Dra. Mariana Muñoz. Prestacions:

 • Estudi del diagnòstic de l'asma.
 • Asma de difícil control.
 • Indicació de tractaments biològics.

Hipertensió pulmonar

Responsable: Dr. Joan Valldeperas, amb la col·laboració del Dr. Jesús Ribas. Prestacions:

 • Estudi diagnòstic HTP.
 • Presentació de casos a la Unitat Experta HCP per a indicació terapèutica.
 • Seguiment de casos complexos.

Malaltia pulmonar ocupacional: asbestosi

Responsable Dra. Vanesa Vicens. Prestacions:

 • Diagnòstic i seguiment de les patologies pleuropulmonars per exposició a l’amiant.

Sèpsia bronquial crònica

Responsable Dr. Jordi Dorca. Prestacions:

 • Estudi diagnòstic bronquiectasis.
 • Prescripció i control d’antibioteràpia inhalada.

Tromboembolisme pulmonar i altres patologies vasculars del pulmó

Responsable Dr. Jesús Ribas. Prestacions:

 • Seguiment casos TEP.
 • Estudi TEP crònic.
 • Estudi síndrome Rendu-Osler.
 • Estudi síndrome hepatopulmonar.

Unitat de Diagnòstic Ràpid - Pneumologia

Activitat a càrrec de les Dres. Ana Córdoba, Mercè Gasa i Marta Lòpez. Prestacions:

 • Avaluació inicial per circuït ràpid dels casos remesos per Urgències o altres serveis.


Consulta Ambulatòria Especialitzada

L’Hospitalet de Llobregat (ex Rambla de la Marina)

Activitat a càrrec de les Dres. Ana Córdoba, Noelia Cubero, Rosa López i del Dr. Joan Valldeperas. Aquesta activitat es desenvolupa a les consultes externes de l’HUB (planta baixa, mòdul B2). Prestacions:

 • Diagnòstic, tractament i seguiment si s’escau de les pneumopaties comunes no greus remeses per l’atenció primària.

El Prat de Llobregat

Activitat a càrrec de les Dres. Samantha Aso i Mariana Muñoz. Aquesta activitat es desenvolupa a l’Ambulatori Ramona Via del Prat de Llobregat. Prestacions:

 • Diagnòstic, tractament i seguiment, si s’escau, de les pneumopaties comunes no greus remeses per l’atenció primària.

Consulta electrònica

Activitat a càrrec de la Dra. Marta López adreçada a donar resposta a les consultes ràpides generades per l’atenció primària. Prestacions:

 • Avaluació i resposta per via electrònica a consultes concretes de l’atenció primària.

Docència


En relació amb la formació pregrau, el Dr. Jordi Dorca, professor agregat de Patologia Mèdica de la Universitat de Barcelona (Campus de Bellvitge), és el coordinador de l’assignatura de malalties de l’aparell respiratori que s’imparteix al quart curs del grau de Medicina. Les Dres. Salud Santos i Maria Molina, professores associades de la Facultat, també s’encarreguen d’impartir una part del temari de l’assignatura i col·laboren en les pràctiques de l’assignatura, en les quals també participa la major part de la plantilla del servei.

Pel que fa a la formació especialitzada, el servei ofereix 2 places en cada convocatòria MIR, que en els darrers dotze anys han estat cobertes en la seva totalitat. Han finalitzat la seva formació tots els residents assignats. Els actuals tutors docents del servei son el Dr. Enric Prats i la Dra. Marta López. A banda de la formació dels especialistes propis, el servei col·labora en la formació d’altres especialitats, com ara medicina interna, malalties infeccioses, cardiologia, oncologia i medicina familiar i comunitària. També de forma regular el servei accepta la rotació de residents del sistema MIR procedents d’altres serveis de Catalunya i de la resta de l’estat. Diversos metges del servei participen en el programa de formació teòrica conjunta i de preparació per a l’acreditació europea (Hermes) organitzat per a la Societat Catalana de Pneumologia i adreçat als residents de l’especialitat.

En els darrers anys, el servei ha acceptat estades formatives d’especialistes procedents d’altres centres de Catalunya, de la resta de l’estat i de diversos països per a formació continuada o aprenentatge de noves tècniques. Finalment, també cal esmentar que el servei organitza periòdicament reunions científiques adreçades a metges de la pròpia i d’altres especialitats amb interès en les malalties respiratòries.

Recerca
 

L’activitat de recerca del servei s’aglutina en el Grup Idibell de Recerca Pneumològica (www.idibell.cat) en el qual estan integrats la majoria dels facultatius del servei i també el personal investigador bàsic que desenvolupa la seva activitat en el Laboratori de Pneumologia Experimental ubicat al campus Bellvitge de la UB. El nostre grup duu a terme recerca clínica i translacional en diverses línies com ara:

 • Resposta inflamatòria pulmonar a diversos estímuls
 • Fibrogènesi pulmonar
 • Estenosi traqueal
 • Neoproliferació bronquial
 • Nous mètodes d’imatge endoscòpica
 • Alteracions vasculars en l'MPOC
 • Repercussió metabòlica de la SAOS
 • Ventilació crònica de les malalties neuromusculars

També participa regularment en assaigs clínics promoguts per la indústria farmacèutica. Finalment, cal esmentat que el grup incorpora 5 becaris a temps complet (4 metges pneumòlegs i 1 biòleg) que hi desenvolupen el seu projecte de tesi doctoral.

Els investigadors del Grup Idibell de Recerca Pneumològica formen part de diverses xarxes de recerca com ara el Ciber, el Barcelona Respiratory Network (BRN), els projectes d’investigació integrada de la SEPAR, i també grups de recerca d’altres universitats (UPC i l’IQS) i diversos grups internacionals. També s’han establert diversos convenis de col·laboració amb diverses industries farmacèutiques i tecnològiques.

Ubicació