Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Oftalmologia...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Oftalmologia

Equip humà

Cap de servei
Cap de secció
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera

Presentació del servei

 

Missió

El Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge és un Servei Públic d'alt nivell científic i tecnològic que presta l'assistència sanitària especialitzada en Oftalmologia als pacients de la seva àrea de referència, així com a tots aquells derivats d'altres centres per la seva especial complexitat, i que ho combina amb la Docència i amb la Investigació. Missió El Servei d'Oftalmologia és una unitat assistencial dins de l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) que pertany a l'ICS com a proveïdor de serveis sanitaris al Servei Català de la Salut, la finalitat i esforços del qual són millorar la salut visual i la qualitat de vida del conjunt de ciutadans als quals som àrea de referència, mitjançant la prevenció i el tractament precoç de les malalties oculars. També desenvolupa una activitat de recerca a l' Institut IDIBELL, així com de docència a estudiants del Grau de Medicina i Odontologia dins de la Universitat de Barcelona, i també de formació de metges especialistes en oftalmologia i de Medicina Familiar i Comunitària (MIR). Sempre perseguint l'excel·lència en totes aquestes activitats i sense cap ànim de lucre, encara que buscant uns resultats econòmics que permetin la viabilitat i la sostenibilitat de l'Hospital en el marc de la política corporativa de l'ICS.

Visió

El Servei d'Oftalmologia de l'HUB vol esdevenir una organització sanitària referent a Catalunya i a la resta de l'Estat Espanyol, així com també a nivell internacional, que es distingeixi pel seu model d'atenció i per la seva capacitat investigadora, docent i d'innovació. Vol aconseguir aquest lideratge en el camp de l'oftalmologia a través del desenvolupament de la creativitat lligada a la investigació científica i a la innovació en valor, així com millorar en la formació d'especialistes. Alhora de prestar assistència altament especialitzada en el camp de l'oftalmologia dins i fora de la nostra comunitat, contribuint a millorar la qualitat de vida de la població i al desenvolupament de la nostra Comunitat i del País.

Valors
 • Excel·lència científica: Professionalitat, Integritat, generador d'innovació i de coneixement. Oberts a la comunitat científica nacional i internacional
 • Eficiència: capacitat d'aconseguir l'excel·lència mitjançant l'ús racional dels mitjans
 • Flexibilitat: capacitat de seguir innovant i adaptar-se als reptes
 • Il·lusió: sentit de l'entusiasme, pro activitat, dinamisme, creativitat i passió
 • Humanista: dignificar i donar valor a la persona humana. Responsabilitat social, practicar el bé, amabilitat, vocació, compromís, honestedat. El Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge es va inaugurar fa més de 30 anys i des dels seus començaments va ser pioner en la subespecializació dins de l´ Oftalmologia. Aquest fet diferencial ha condicionat la seva estructura actual, idèntica a l’estructura organitzativa del millors Hospitals de la especialitat d’arreu del mon, i per tant oferint la millor atenció especialitzada en tots els àmbits de la mateixa.
En resum és un Servei:
 • Universitari, on la docència i la recerca seran aspectes vitals en la dinàmica de millora contínua del Servei.
 • Amb una cartera de serveis adaptada a les necessitats i demandes dels seus ciutadans, pròpies d'un Hospital del seu nivell.
 • Que potencia els serveis d'alta resolució i les alternatives a l'hospitalització tradicional.
 • Que fomenta la coordinació amb Atenció Primària i altres Institucions de l'entorn sanitari, assegurant la continuïtat assistencial
 • Que avalua i adopta una actitud de millora permanent dels seus serveis, tant clínics com de gestió.
 • Que utilitza eficaç i eficientment els recursos assistencials necessaris per a la consecució dels seus objectius.
 • Que transmet una bona imatge al seu Hospital.
On es desenvolupa la nostra activitat?
 • L'Hospital Universitari de Bellvitge disposa d'una àmplia cartera de serveis i d'una dotació tecnològica i d'un equipament de primer nivell per a desenvolupar l'activitat oftalmològica. La seva àrea d'influència comprèn:
  • o Atenció especialitzada comunitària: la zona sud de l'Hospitalet de Llobregat i la totalitat del Prat de Llobregat que comprèn 343.172 habitants.
  • o Atenció especialitzada per a procediments d'alta complexitat: Regió Metropolitana Sud (Municipi de l'Hospitalet i les comarques del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i Garraf), amb una població aproximada de 1.459.043 habitants
  • o Atenció especialitzada per a procediments de molt alta complexitat: comarques del Camp de Tarragona amb 596.328 habitants i Terres de l'Ebre amb 187.359
  • o Població total de referència: 2.242.730 habitants. També és centre de referència (CSUR) d'altres regions sanitàries i de la resta de l'Estat Espanyol per a determinades patologies oftalmològiques.
 • Formació de pregrau: estudiants del grau de Medicina i d'Odontologia
 • Formació de postgrau: Acreditació per a formació d'especialistes via MIR.
 • Acreditació per la formació post-MIR ( Fellow de Retina) sota l’auspici de la Societat Espanyola de Vitreo-Retina.
 • Participació en programes de doctorat i en la realització de tesis doctorals.
 • Activitat investigadora en el marc de l'Institut IDIBELL. Com es desenvolupa la nostra activitat?
Com es desenvolupa la nostra activitat?

El Servei d'Oftalmologia està distribuït en 3 Divisions: Segment anterior, Segment posterior i Especialitats oftalmològiques, en les quals estan integrats els metges de plantilla del servei.

 • Divisió de Segment anterior:
  • Unitat de Còrnia i Cataractes:
  • Unitat de Glaucoma i Cataractes,
 • Divisió de Segment posterior
  • Unitat de degeneració macular associada a l’edat
  • Unitat de malalties degeneratives de la retina o Unitat d’Oncologia Ocular.
 • Divisió d'Especialitats oftalmològiques:
  • Unitat de Neuroftalmología i motilitat ocular
  • Unitat de Orbita, Oculoplàstica i vies lacrimals
  • Unitat de Patologia inflamatòria

El Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge disposa d´ una Divisió d’Infermeria-Optometria formada per un equip de professionals infermers i optometristes experimentats en l´exploració i realització de proves oculars així com en la atenció de la cirurgia ocular i la prestació de cures en aquest pacients.

 • L’equip humà en consultes externes esta compost per la supervisora (Lia-Tamar Sánchez Salido), per cuatre DUI (Jose Antonio Garcia Campaña, Mercedes Moral Baltuille, Nuria Munne Vilarrubias, Marta Torres Baños,), cinc Diplomats en optometria (Merce Badia Vera, David Megias Llanos, M.Jose Sanchez Ortiz, Marta Senau Ramirez, Esteban Velasco Martinez) i una TCAIS (Maria Rosa, Angel Garcia)
 • L’equip humà en el quiròfan esta compost per la supervisora (Noemi Garcia), per vuit DUI instrumentistes (Silvia Fernandez, Neus Rafi , Angeles Mato, Asun Miro, Barbara Romero, Celia Guerrero , Lucia Roman, Rosa Riba), tres DUI assistencials (Irene Avila, Isaac Pacios Cristina Martinez) , tres TCAIS d’àmbit quirúrgic i esterilització (Miriam Lozano, Tere Company, Manuela Ruiz Gomez) , dos TCAIS amb perfil assistencial ( Manoli Espinosa i Gustavo Mañas) i dos celadors distribuïts tots ells en torn de matí i tarda (Juan Luque, Jordi Robles).

L´ equip infermer i d´optometristesés un equip pro- actiu i compromès cap a la millora continua, que vetlla cap a la qualitat del servei prestat i la seguretat del pacient, valorant i mesurant la satisfacció del client per tal d´establir les mesures adients per maximitzar la prestació dels serveis prestats. El Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge disposa de personal de Secretaria

 • Hospitalització i programació quirúrgica: Sra. Carme Corredera
 • Programació consultes externes: Sra. Soraya Gamiz Padilla y Sra.Marta Perez Ungil
Hospitalització

Tal com s'ha comentat la majoria dels pacients sotmesos a intervencions quirúrgiques en el nostre servei són totalment ambulatòries, en règim de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) o requereixen d’un ingrés a la Unitat de Curta Estada (UCE). Per tant l’ocupació de llit convencional és mínima.

Quiròfans

Disposem d’un nou espai quirúrgic inaugurat al 2017, ubicat a la planta 0 de l'Hospital de Bellvitge amb una àrea específica destinada a la cirurgia oftalmològica ambulatòria i que properament tindrà un accés directe des del carrer. Aquest espai compren una zona de vestuari, una zona de preparació dels pacients i una altra d'adaptació postoperatòria, dos quiròfans, funcionant mati i tarda, preparats per a realitzar tot tipus de cirurgia oftalmològica ja sigui amb anestèsia loco-regional o general, i equipats amb la tecnologia més puntera en l’àmbit de la Oftalmologia. També es disposa d’un tercer quiròfan on s´ha instal·lat un làser de femtosegon, que ens permet abordar la cirurgia de la cataracta amb una major seguretat i eficiència, i a la vegada ens permet la realització de cirurgia corneal altament complexa. Aquest aparell és el primer instal•lat a un Centre Sanitari de la xarxa Pública de Catalunya. En el mateix espai, està ubicada la sala UCMA-URPA (Unitat de Cirurgia Major Ambulatoria- Unitat de Recuperació Postquirúrgica), on es realitza tant la preparació pre quirúrgica com el postoperatori dels pacients, prestan l’atenció des de l’adaptació al medi fins el lliurament de l´alta i educació sanitària d’ infermera. D’aquesta manera el pacient de cirúrgia oftalmologica concentra tot el seu procés en el mateix espai i àmbit d’actuació. Aixó suposa un major control del procés i un benefici per el pacients i familiars. Tot això ens permet complir de forma eficaç amb les activitats assistencials més complexes , així com a les activitats docents i ens equipara tecnològicament i assistencialment a qualsevol Hospital Universitari Europeu.

Consultes Externes i atenció extrahospitalaria

L’atenció mèdica es realitza a la planta baixa del nou edifici de Consultes Externes, en els mòduls B3 i B4. L´atenció extrahospitalaria es realitza a l'Hospitalet de Llobregat (CAP Rambla Just Oliveras, Amadeu Torner i Rambla Marina) i al Prat de Llobregat (CAP Ramona Via).

Gabinets d´oftamologia

A les Consultes Externes disposem de Gabinets d'Exploracions Oftalmològiques especials que consten de:

 • Sala de perimetria automàtica computeritzada
 • Tomografia de coherència òptica domini espectral i domini swept-source per a patologia retiniana i tumoral. Amb estudi vascular-angio-OCT
 • Tomografia de coherència òptica domini espectral i swept source per a segment anterior y glaucoma. Amb estudi vascular-angio-OCT
 • Retinògraf amb capacitat de realitzar angiografia amb fluoresceïna sòdica i amb verd d´indocianina
 • Retinografia no midriàtica pel triatge de la retinopatia diabètica.
 • Autofluorescència
 • Topògraf corneal i Analitzador de segment anterior d´última generació (Orbscan). Que permet l´estudi tridimensional del segmento anterior i que combina la tecnología del disc de Plácido y l´escaneig d´alta resolución per fenedura, generant:
  • Mapa d´ elevació anterior/posterior.
  • Mapa queratomètric
  • Mapa paquimètric
 • Estudi d'índexs queratorefractivos (Aladdin / Orbscan)
 • Diagnòstic precoç de queratocon (Índexs de Rabinowitz- Mc Donnell)
 • Pupil·lòmetre.
 • Mapa d'aberracions mitjançant l'anàlisi de Zernike.
 • Ecògraf ocular convencional
 • Biomicroscopía ultrasònica (UBM)
 • Paquímetría
 • Microscopi especular per a la imatge de l'endoteli corneal.
 • Biometria ultrasònica i òptica
 • Làser Nd:Yag
 • Làser fotocoagulador verd
 • Electro-oculograma, electrorretinografía i Potencials visuals evocats.
 • Electrorretinograma multifocal.
 • Estudi de baixa visió.
 • Test de Sensibilitat al contrast
 • Estudi de motilitat ocular. Test de Lancaster
 • Estudi de refracció i càlcul de lents intraoculars especials
 • Estudi de la visió ETDRS
 • Diagnòstic de malalties infeccioses mitjançant cultius selectius i PCR.
 • Citologia d'impressió per detectar malignitat cel•lular i dèficit de cèl·lules mare limbals.
 • Exploració de Visió preferencial
 • Vectografía
 • Test de Visió Binocular
 • Càlcul de lents especials:
  • Tòriques per astigmastimos corneals majors de 3D.
  • De càmera anterior en subluxacions de cristal·lins i pacients afàquics.
Urgències

El Servei d'Oftalmologia de la CSUB realitza una cobertura d'urgències durant les 24 hores del dia tots els dies de l'any, en un espai específic, ubicat a la planta baixa del nou edifici Tecno-quirúrgic (FASE II) en el mòdul A, i que a finals del 2014 a iniciat la seva activitat després de renovar-se tot l´aparatatge i l´utillatge necessaris per tal de fer una assistència oftalmològica adequada. Aquest fet ha suposat una millora significativa en l'assistència urgent dels malats oftalmològics i també en les condicions de treball del metges que realitzen aquesta activitat.

 

Aspectes rellevants

Cartera de Serveis

 

UNITATS DE REFERÈNCIA A NIVELL NACIONAL I EUROPEU

 • Centre de referència a nivell estatal com a CSUR en tumors orbitaris
 • Centre de referència a nivell estatal com a CSUR en Descompressió orbitaria
 • Centre de referència a nivell estatal com a CSUR en patologia de la superfície ocular complexa
 • Centre de referència a nivell estatal com a CSUR en tumors intraoculars de l'adult
 • Centre de referència a nivell europeu pel tractament del melanoma uveal, per la incorporació a l´European Reference Network (ERN)- Grup EURACAN ( tumors rars del adult) en la que participem ICO-HUB .
 • Reconeguts com a Grup de Recerca Emergent per l´Agencia de Gestió d´Ajuts Universitarisi Recerca (AGAUR) en la convocatòria del 2017.

UNITATS MULTIDISCIPLINÀRIES:

 • Col·laboració amb l´Institut Català d´Oncologia (ICO) en el tractament de tumors intraoculars
 • Col·laboració amb la unitat d'esclerosi múltiple
 • Col·laboració amb Servei de Medicina Interna i Reumatologia per al tractament de les uveïtis
 • Col·laboració amb la Unitat de Malalties minoritàries, amb la Unitat de distròfies retinals.
 • Col·laboració amb la Unitat Multidisciplinar d’Amiloidosi Familiar (UMAF).
 • A més els especialistes del Servei treballen conjuntament amb altres especialistes de l'Hospital per oferir el millor tractament als pacients en una projecció assistencial transversal.
 • Col.laboració amb el Banc de sang i teixits de Catalunya
 
A- PATOLOGIES CORNEALS i de SEGMENT ANTERIOR
 

Patologies

 • Cataracta
  Queratocon i altres malalties ectàsiques incloent l´èctasia després de cirurgia refractiva.
 • Distròfia endotelial de Fuchs.
 • Edema corneal secundari a cirurgia prèvia, ja sigui una queratopatia bullosa del pseudofàquic o del afàquic.
 • Distròfies corneals hereditàries.
 • Tumors benignes o malignes de la superfície ocular.
 • Queratitis infeccioses, bacterianes, víriques o per paràsits (Acanthamoeba).
 • Queratitis inflamatòries, incloent patologia autoimmune.
 • Cicatrius corneals postinfeccioses.
 • Causticacions químiques corneals.
 • Neovascularizació de la còrnia.
 • Blefaritis i alteracions de les pestanyes.
 • Conjuntivitis infeccioses o tòxiques
 • Patologia de ull sec greu ( Sd. Sjogren, artritis, M. Injert contra hoste, ...)
 • Tractament amb sèrum autòleg , immunosupressors com la ciclosporina per la patologia greu de la còrnia.
 • Pterigi o pseudopterigi corneal

Tèniques Quirúrgiques

 • Cirurgia de la cataracta mitjançant la facoemulificació del cristal.lí convencional i amb l´assistència del làser de Femtosegon.
 • Implant de lent intraoculars: o Tòriques per astigmastimos corneals majors de 3D. o De càmera anterior en subluxacions de cristal•lins i pacients afàquics.
 • Queratoplastia penetrant (QP) en cicatrius de còrnia, edemes cornials o distròfies corneals.
 • Queratatoplastia lamel·lar anterior profunda (DALK) en pacients amb queratocon o ectasies corneals, també en cicatrius corneals o patologies infeccioses amb elevat risc de rebuig.
 • Queratoplastia endotelial ( DSAEK, DMEK) en pacients amb patologies endotelials com en la distròfia de Fuchs o la queratopatia bullosa o en casos de fracàs d'empelt corneal previ.
 • Altres tipus de trasplantaments lamel·lars o penetrants en funció de les necessitats del pacient com en cicatrius corneals, queratitis infeccioses, vascularització corneal, etc.
 • Realització de tractaments de Crosslinking, en pacients amb queratocon o altres ectasies corneals. També pot realitzarse en el postoperatori de procediments de transplantament de còrnia.
 • Resecció de tumors benignes o malignes de còrnia i conjuntiva. Quimioteràpia per a la malaltia localitzada.
 • Penjolls conjuntival.
 • Reconstrucció de fons de sac conjuntival
 • Trasplantament de membrana amniòtica. ( injerts i recobriments)
 • Trasplantament de limb corneal
 • Autotransplantament de conjuntiva en la cirurgia de pterigi
 
 B- RETINA I VITRI
 

Patologies

 • Diagnòstic i tractament de casos complexos de degeneració macular associada a l'edat (incloent les variants de retinopatia angiomatosa proliferativa i vasculopatía polipoidea).
 • Retinopatia diabètica i les seves complicacions (hemorràgia vítria, despreniment de retina traccional)
 • Tractament quirúrgic de casos complexos de retinopatia diabètica (despreniment de retina traccional, edema macular traccional, hemorràgies vítries recidivants)
 • Oclusions vasculars de la retina
 • Trencaments retinianas i despreniment de retina complexos (esquinçaments gegants, Proliferació vitri-retiniana, pacients multioperats)
 • Complicacions derivades de la cirurgia del segment anterior (luxació del cristal·lí o de la lent intraocular a la cavitat vítria, despreniment de coroides, glaucoma maligne, endoftalmitis, hemorràgia expulsiva).
 • Malalties de la interfase vitreo-retiniana (membrana epirretiniana, forat macular, pseudoforat macular, forat lamel·lar, síndrome de tracció vitreorretiniana).Tractament quirúrgic de casos complexos de patologia macular (flap invertit, translocació de membrana limitant interna, indentació macular)
 • Patologia de la miopia magna (Forat macular amb o sense despreniment de retina, retinosquisis miòpica i membrana neovascular miòpica)
 • Distròfies i malalties degeneratives de la retina ( Electrofisiologia convencional i ERG multifocal, angio-OCT i autofluorescència)
 • Tumors intraoculars. Som centre de referència a nivell Nacional (CSUR) i Europeu (ERN-EURACAN)
 • Uveitis intermitges i posteriors. Som referència en els tractaments biològics aplicats a aquests pacients, així com en l'exploració mitjançant verd de indocianiana, swept-source OCT, angio-OCT, i PCR d'humor aquós).
 • Traumatismes oculars (cossos estranys intraoculars, despreniment de retina o coroides, hemorràgies supracoroidals)
 • Patologia infecciosa (endoftalmitis)
 • Maculopaties hemorràgiques

Tèniques Quirúrgiques

 •  Làser verd de 532 nm.
 •  Terapia fotodinàmica per a tractaments de tumoracions intraoculars, per les coroidopaties seroses i per pòlips coroïdals
 •  Termoterapia transpupilar, per a tractament de tumoracions intraoculars
 •  Vitrectomia amb 23G i 25G complexa, amb o sense l'aplicació d´indentació escleral
 •  Cirurgia clàssica del despreniment de retina amb indentación escleral
 • Cirurgia de translocació macular
 • Tractament amb fàrmacs antiangiogènics intraoculares
 • Tractament amb dispositius d'alliberament sostingut de corticoides
 • Biòpsies intravitreas, intraretinals i tumorals
 • Diagnòstic i tractament de casos complexes de DMAE exudativa i edema macular (angio OCT, en face, angiografia amb verd d'indocianina.
 • Diagnòstic de casos complexes de distròfies retinals (electrofisiologia ocular, angio OCT, en face, autofluorescència)
 • Tractament quirúrgic de casos complexes de despreniment de retina (estrips gegants, PVR, pacients multioperats)
 • Tractament quirúrgic de casos complexes de retinopatia diabètica (despreniment de retina traccional, edema macular traccional, hemorràgies vítries recidivants)
 • Tractament quirúrgic de casos complexes de patologia macular (flap invertit de MLI, translocació de MLI, indentació macular)
 • Tractament quirúrgic de casos complexes de traumatologia ocular (cossos estranys intraoculars, despreniment de retina i de coroïdes)
 • Tractament quirúrgic de complicacions greus de cirurgia de segment anterior (luxació de cristal·lí i lents intraoculars, endoftalmitis, hemorràgia expulsiva, glaucoma maligne)
 • Som referència en tractaments biològics, exploració amb verd d'indocianina i swept-source OCT, angio-OCT i PCR d'humor aquos en uveitis. També en casos de difícil diagnòstic com a segona opinió.
 • Som referència en diagnòstic i tractament de tumors intraoculars. Especialment en la braquiterapia oftàlmica, i cirurgia complexa de resecció d'aquests tumors. (CSUR)
 
 C- OCULOPLÁSTICA, VIES LAGRIMALES I ÒRBITA
 

Patologies

 • Tumors orbitaris
 • Orbitopatia tiroïdal
 • Inflamacions orbitaries
 • Fractures orbitaries
 • Malposicions i malfuncions palpebrals. Paràlisis facial perifèrica.(ptosis, retracció, lagoftalmos, blefarospasmo,entropión, ectropi)
 • Tumors palpebrales, especialment complexos
 • Malformacions congènites
 • Obstruccions congènites de la via llagrimall
 • Obstruccions adquirides de la via llagrimall
 • Tumors de la via llagrimall
 • Deformitats en cavitats anoftalmicas

Tèniques Quirúrgiques

 • Cirurgia de tumors orbitaris, incloent tècniques amb marginotomíes de vorell orbitari, tant lateral aïllada, com ampliades. Dissecció microquirúrgica de tumors orbitaris.
 • Descompressió orbitaria tant òssia com a grassa. Dins de la òssia, es realitza la descompressió tant de la paret medial, del sòl orbitari i de la paret lateral.
 • Cirurgia de fractures orbitaria. Reducció i reconstrucció de les mateixes tant amb matèria autòleg com a sintètic.
 • Cirurgia per corregir el enoftalmos
 • Fenestració de la beina del nervi òptic
 • Cirurgia de la ptosis palpebral
 • Cirurgia del entropion i ectropion
 • Estirament facial per a la reconstrucció palpebral
 • Tècniques de suspensió de cants
 • Tècniques per la laxitud palpebral i reinserció dels retractores de la parpella inferior.
 • Resecció de tumors palpebrals i reconstrucció dels defectes
 • Reconstrucció de simblefaron
 • Cirurgia del Lagoftalmos
 • Dacriocistorrinostomia y Dacriocistectomía
 • Sondatge, intubació de la via llagrimall i dacriocistoplàstia amb Balon
 • Reconstrucció de seccions canaliculars.
 • Tubs de Lester-Jones per a les oclusions de la via llagrimall alta.
 • Evisceració, Enucleació i Exenteració
 • Reconstrucció de cavitats anoftàlmiques amb empelts de mucosa oral
 • Reconstruccions per l'exposició d'implants orbitaris en cavitats anoftàlmiques
 
D- NEUROFTALMOLOGIA I MOTILIDAD OCULAR
 

Patologies

 • Aquesta unitat rep pacients d'altres centres amb pèrdues de visió no filiades.
 • Estudi de la funció visual de patologia hipofisaria, cirurgia d'epilèpsia i tumors intracranials
 • Cribatge de toxicitat ocular en fàrmacs per tuberculosis atípiques
 • Avaluació visual pacients provinents de les unitats d'esclerosi Múltiple, oncologia radioteràpia.
 • Centre de referència en tractament de patologia neuro-vascular (fístules i aneurismes)
 • Diagnòstic i tractament de neuropaties òptiques complexes (hereditàries, inflamatòries, paraneoplàsiques i pseudo-neuropaties)
 • Casos complexos per a tractament d'estrabisme, nistagmus i paràlisi oculomotores.
 • Estudi de malalties mitocondrials oculars i altres afectacions infranuclears

Tèniques Quirúrgiques

 • Cirurgia d'estrabismes horitzontals i oblics
 • Cirurgia del nistagmus
 • Tècniques de suplència en paràlisi oculomotores
 • Injecció de toxina botulínica
 • Estrabismes i alteracions de la motilidad complexos (reitervenciones)
 
E- GLAUCOMA
 

Patologies

 • Diagnòstic i tractament de glaucomes primaris i secundaris complexos.
 • UBM per l´estudi de segment anterior.
 • OCT-Swep Source per estudi papil.la, làmina cribosa i angio Oct.

Tèniques Quirúrgiques

 • Cirurgia filtrant no perforant
 • Trabeculectomia
 • Implant de dispositius de drenatge
 • Cirurgia combinada cataracta-glaucoma
 • Cirurgia del glaucoma complex i de les complicacions del glaucoma
 • Trasplant de membrana amniòtica
 • Cirurgia microincisional
 • Trabeculotomía
 • Procediments làser: Ciclofotocoagulación transescleral, iridotomia, iridoplastia, trabeculoplastia, suturolisi
 • Cirurgia filtrant: Experiència en totes les tècniques de esclerectomia profunda no perforante, implant express, trabeculectomia.
 • Cirurgia MIGS: implant XEN
 • Dispositius de drenatge i procediments de ciclofotocoagulació làser transescleral per a patologies complexes
 • Ciclofotocoagulación làser endoscopica per a patologies complexes

LINEES D´INVESTIGACIÓ

Secció de segment posterior

 • Investigació bàsica i translacional centrat en la genòmica de la DMAE i la seva correlació amb el diagnòstic i la resposta terapèutica del tractament anti-VEGF.
 • Malalties degeneratives de la retina
 • Investigació bàsica i translacional en les Vies de senyalització del melanoma uveal i la seva aplicabilitat en establir noves teràpies.

Secció de segment anterior

 • Aplicacions del làser de femtosegon en la cirurgia de la cataracta i en la patologia corneal.

Aquests treballs de recerca impliquen principalment treballs d’investigació bàsica realitzats a l’Institut d´Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), així com el desenvolupament d’assajos preclínics mitjançant l’ús de models animals d’experimentació, que es duen a terme en el servei d’Estabulari del IDIBELL. Tots aquests treballs han propiciat múltiples presentacions i publicacions en revistes d’impacte.

PREGUNTES FREQÜENTS

En la página web de la Sociedad Española de Oftalmología encontrarán información detallada sobre las dudas más frecuentes de las principales patologías de esta especialidad.

Publicacions / projectes d'investigació / assajos clínics / premis  (veure pdf)


 

 

Informació per als pacients

Secretaria Oftalmologia: Telèfon: 932 607 705

Ubicació: Planta 18