Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Neurologia...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Neurologia

Equip humà

Cap de servei
Cap de secció
Director de programa
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Infermeres Gestores
Neuropsicòlegs
Infermeres Clíniques

Presentació del servei

El Servei de Neurologia està integrat per neuròlegs, neurofisiòlegs i psicòlegs que donen cobertura neurològica al nostre territori des de l’atenció ambulatòria bàsica fins a patologies d’alta complexitat (activitat terciària) sent centre de referència per algunes d’aquestes patologies per a tot el conus sud de Catalunya. La nostra activitat s’articula en processos assistencials desenvolupats amb tots els professionals implicats: atenció primària, altres serveis del nostre hospital, hospitals generals del nostre entorn... La integració, multidisciplinarietat i col.laboració entre tots aquests actors prova de situar al malalt neurològic de forma real en el centre de la nostra atenció, primant l’atenció excel.lent i de qualitat però també la humanitat de la mateixa. D’aquesta anualment atenem a més de 1000 malalts en règim d’hospitalització, realitzem més de 25000 visites a consultes externes, més de 2500 sessions a Hospital de dia i més de 6000 proves complementàries cada any.

Aspectes rellevants

 • Centre Terciari d’Ictus

L’Hospital de Bellvitge és un Centre Terciari d’Ictus participant de la guardia corporativa de l’ICS de neurovascular i disposant d’equip de neurovascular de guàrdia per a garantir tractaments de reperfusió endovascular. Disposem d’una Unitat d’Ictus amb 10 llits. L’any 2017 vam atendre 760 Codi Ictus realitzant-se 132 tractaments endovenosos i 170 trombectomies.

 • Unitat d’Esclerosi Múltiple-EM Xarxa

La Unitat d’Esclerosi Multiple del nostre centre és una de les unitats més antigues del pais. En el moment actual porta uns 700 malalts en tractament específic per aquesta malaltía, participa en diferents assaigs clínics i ha realitzat diferents projectes de recerca que han donat llos a diferents Tesi Doctorals. Ha contribuït a formar especialistes en EM que avui estan treballant a hospitals del nostre entorn. S’està desenvolupant una atenció estructural en Xarxa amb altres centres del nostre entorn per tal d’apropar l’atenció del malalt al seu domicili i treballar de forma conjunta amb altres dispositius assistencials (atenció primària, sociosanitària...)

 • Unitat Multidisciplinar de Malalties de Motoneurona

Disposem al nostre centre de la primera unitat multidisciplinar d’atenció a malalts amb malalties de la neurona motora. Col.laborem activament amb la Fundació Miquel Valls de suport a malalts amb ELA. Aquest model dona una atenció integral al malalt i a la familia dels malalts evitant les diferents visites en diferents dies de forma que el malalt és visitat per tots els especialistes que requereix en un mateix dia.

 • Unitat de Cirurgia Funcional d’Epilèpsia i epilèpsia refractària

El Servei disposa d’una Unitat d’Epilèpsia on s’atenen malalts amb epilèpsies refractàries i que permet l’ingrés de malalts per a videomonitorització continua. Hi disposem a més d’una unitat multidisciplinar per a valorar aquells pacients refractaris que siguin candidats a cirurgia d’epilèpsia.

 • Unitat de Trastorn del Moviment i Cirurgia de Trastorns del Moviment

La unitat de Trastorns del Moviment del nostre centre dona atenció a malalts amb diferentes malalties (M. Parkinson, Tremolor Corea Huntington, PSP, etc...) i és una de les poques unitats del nostre pais que ofereix tot el ventall possible de tractaments per a la malaltia de Parkinson avançada.

 • Unitat de Neurooncologia

Gràcies a la proximitat i col.laboració de l’Hospital amb l’ICO i entre els diferents serveis (neurologia, neurocirurgia, oncologia, radioteràpia...) va nèixer la Unitat Funcional de Neurooncologia que dona servei a aquells malalts amb complicacions neurològiques de malalts oncològics i als malalts que pateixen algun tipus de tumor cerebral mitjançant un abordatge integral i multidisciplinar.

 • Unitat de Neuromuscular

Els nostres professionals son referents per a l’atenció terciària per al maneig de malalts amb patologia neuromuscular (neuropaties, miopaties, miastènies...) participant en projectes de recerca tant nacional com internacional.

 • Unitat de Cefalees Metropolitana Sud

És una unitat formada per professionals de HUB i de l’Hospital de Viladecans especialitzats en el tractament de cefalees refractàries actuant com a centre de referència quan els especialistes de l’àrea o d’altres centres del nostre entorn necessiten suport o tractaments especialitzats (toxina, infiltracions...) per malalts amb mal de cap. Participa en assaigs clínics internacionals i els seus components son referents en el maneig del mal de cap a nivell nacional.

 • Neurocrítics i Monitorització Intraoperatòria

Per tal de disminuir les complicacions quirúrgiques associades al tractament neuroquirúrgic tenim, dintre de la secció de neurofisiologia, una unitat de monitorització intraoperatòria. El nostre centre va ser un dels primers de tot l’estat en implantar-la i avui dia per als neurocirurgians és una eina imprescindible per fer correctament la seva feina dintre del quiròfan. Des de la secció de neurofisiologia es dona suport a les unitats de crítics de l’hospital (UCI, REA, Coro) per al diagnòstic i tractament del coma, avaluació pronòstica, monitorització EEG dels status amb sedació... D’aquesta manera es millora el pronòstic en casos amb status i es dona suport per la pressa de decisions per a malalts amb coma anòxic o posttraumàtic

 • Uniat de Diagnóstic i Tractament de les Demències

La nostra UDTD actua com a referència per al nostre territori d’influència directa pel diagnòstic i tractament de malalts amb deteriorament cognitiu. Treballa conjuntament amb els nostres neuròlegs dels Centres d’Atenció Especialitzada i realitza avaluacions neuropsicològiques per aquests i altres centres hospitalaris del nostre territori.

 • Consulta de Malalties Metabòliques:

Contem amb una consulta dedicada a malalties metabòliques que provoquen complicacions neurològiques (Niemann Pick, Pompe...) que, juntament amb altres unitats del Servei està inclosa dintre de la Unitat de Malalties Minoritàries.

RECERCA

Totes les unitats del Servei participen activament en la recerca, via IDIBELL, amb la realització de diferents projectes d’investigació nacional i internacionals i assaigs clínics. Al mateix temps es desenvolupen dintre de cada unitat del Servei projectes d’investigació propis o col.laboratius que ens permeten tenir una mitja d’unes 40 publicacions/any durant els darrers 5 anys.

DOCÈNCIA
Considerem des del servei que la vessant docent de la nostra feina és de vital importància per la societat donat que estem establint les bases del que serà la futura atenció a la patologia neurològica en el nostre pais. D’aquesta forma estem implicats en la Docència Pregrau i Postgrau dintre del Campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona, Docència Pregrau en la Universitat Autònoma de Barcelona així com en la formació de nous neuròlegs del futur (metges residents) des de fa prop de 40 anys.
 


 

Informació per als pacients

 • Telèfon: 932 607 711
 • Ubicació a l’hospital
  • Unitat d’Hospitalització Planta 9 Edifici Principal
  • Consultes Externes: Mòdul 14 Planta 1 Edifici Consultes Externes
  • Neurofisiologia i Unitat d’Esclerosi Múltiple: Mòdul E Planta 1 Edifici tècnico quirúrgic