Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Neurocirurgia...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Neurocirurgia

Equip humà

Cap de servei
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Infermeres Gestores

Presentació del servei

El Servei de Neurocirurgia de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) ha estat des de la seva creació un model d’assistència en Neurocirurgia a Catalunya i dins l’Estat Espanyol. Des els seus inicis s’ha fet un esforç per aconseguir millorar condicions bàsiques de la pràctica neuroquirúrgica, com l’estandarització de procediments i la milloria de les tècniques. Els darrers anys l’esforç s’ha concentrat en la creació de línees de treball específiques, moltes d’elles a partir d’equips multidisciplinars. Aquesta via assistencial està totalment alineada amb la visió de l’HUB i de l’ICS i va estretament lligada al terreny de la investigació clínica i la docència. Aquestes mesures repercuteixen directament en el pacient, permeten incrementar les indicacions, realitzar procediments més segurs i obtenir pronòstics més favorables en el marc d’una especialitat mèdica altament complexa. Recentment s’ha creat el Servei Estès Neurocirurgia HUB-Neurocirurgia HJ23 de Tarragona, per tal d’optimitzar serveis i recursos, i poder oferir una millor i més complerta assistència als usuaris del nostre territori.

Aspectes rellevants

• Neurooncologia
• Neurocirurgia Vascular
• Cirugia de la Base del Crani
• Patologia Neurofuncional
• Cirurgia de l’Epilèpsia
• Hidrocefàlia
• Traumatisme cranioencefàlic
• Patologia raquídea
RECERCA
El servei de Neurocirurgia de l’HUB participa activament en tasques de recerca clínica i experimental, així com en assaigs clínics internacionals. En el camp de la Neurooncologia participem en estudis del glioma d’alt grau tant en recerca experimental com en assaigs clínics nacionals i internacionals. En el camp de la Neurooncologia funcional colaborem estretament amb el Grup de Cognició i Plasticitat Cerebral, compartint diversos projectes de “mapping” cerebral principalment en llenguatge. En Neurocirurgia Vascular s’estan realitzant diferents projectes d’investigació clínica en aneurismes cerebrals malformacions arteriovenoses, by pass cerebral i cavernomes, així com diversos assaigs clínics internacionals. En Patologia Neurofuncional, especialment en el tractament del Trastorn Obsessiu Compulsiu, participem en assaigs clínics internacionals. En la Cirurgia de la Base del Crani, Cirurgia de l’Epilèpsia, Patologia Neurofuncional, Hidrocefàlia, Traumatisme Cranioencefàlic i Patologia Raquídia, estem realitzant diversos estudis clínics i hem participat en els darrers anys i diversos estudis multicèntrics i assaigs clínics internacionals. D’aquesta activitat de recerca se’n deriven publicacions a revistes mèdiques indexades i tesis doctorals, essent actualment el Servei de Neurocirurgia de l’HUB un dels més productius de la nostra economia.
DOCÈNCIA
Actualment el nostre Departament realitza tasques docents de grau a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona en el Campus de Bellvitge a partir de dos Professors Associats Mèdics per l’assignatura de Neurocirurgia (Dr. A. Gabarrós i Dr. A. Torres) i un Professor Associat per l’assignatura d’Anatomia (Dr. A. Fernández Coello). Tots els professionals del servei participen també de la formació de pràctiques dels estudiants de Medicina del Campus i internacionals que roten per el nostre Departament. També es realitza la formació de postgrau corresponent als residents en formació de Neurocirurgia; actualment rebem un resident per any i el Servei de Neurocirurgia de l’HUB és un dels més sol.licitats per aquesta especialitat a tot l’Estat. També oferim docència de postgrau als residents rotants d’altres especialitats com Neurologia i Cirurgia Ortopèdica, i residents de Neurocirurgia d’altres hospitals nacionals i extrangers que soliciten estades en el nostre Hospital. Igualment organitzem i participem anualment com a professors en múltiples cursos i màsters.
 

Informació per als pacients

  • Ubicació: Planta 9. Secretaria al passadís de la unitat 9.2. Accés per ascensor de la planta 0 
  • Telèfon: 932607628
  • Fax: 932607864