Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Microbiologia i Parasitologia...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Microbiologia i Parasitologia

Equip humà

Cap de servei
Senior Docent
Cap de secció
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Infermeres Gestores

Presentació del servei

El Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge forma part del Laboratori Clínic Territorial de la Regió Sanitària Metropolitana Sud (LCTMS) de l’Institut Català de la Salut. Realitza activitats assistencials, docents i d’investigació relacionades amb el diagnòstic microbiològic, prevenció i tractament de les malalties infeccioses. Disposa dels recursos humans i materials provinents de l’ICS, de la Universitat de Barcelona i de projectes d’investigació finançats per diferents entitats. El servei està certificat per l’Applus, d’acord amb els requisits de la norma ISO- 9001:2008 (nº 5668/10)
El servei compleix els requisits de l'Autorització Administrativa de la Generalitat de Catalunya segons el decret 76/1995 de 7 de març (DOGC núm. 2031, 29.3.1995) que estableix el procediment d'autorització administrativa dels laboratoris clínics i les normes reguladores de les activitats que s'hi realitzen.

Organigrama

Política de la qualitat

Aspectes rellevants

El Servei de Microbiologia de l’HUB incorpora les últimes tecnologies en el camp del diagnòstic microbiològic, per exemple:

 • Identificació de bactèries i llevats a través d’espectrometria de masses, MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization).
 • Identificació de bactèries, llevats i fongs filamentosos a través de la seqüenciació del gens 16S i regió ITS.
 • Diagnòstic ràpid de tuberculosi i de la multirresistència en M. tuberculosi mitjançant PCR a temps real.
 • Diagnòstic de la infecció tuberculosa mitjançant la detecció de la producció d'interferó gamma (IGRA).
 • Estudi de sensibilitat als fàrmacs de primera i segona línia en M. tuberculosi.
 • Diagnòstic de N.gonorrhoeae/C.trachomatis a través de PCR a temps real.
 • Estudi de mecanismes genètics de resistència bacteriana als antibiòtics.
 • Vigilància epidemiològica de bactèries multirresistents (Acinetobacter baumanii, MRSA, Pseudomonas Aeruginosa, Enterobactèries productores de Blee)
 • Quantificació de càrrega viral en el virus de la immunodeficiència humana, virus de les hepatitis B, C i citomegalovirus.
 • Estudi de la resistència del VIH als antiretrovirals.

Catàleg de prestacions
 

Activitat Investigadora

L’activitat investigadora es dur a terme mitjançant l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) dins de l’Àrea 3: Patologia Infecciosa i Trasplantament, i es participa en els grups de recerca següents:
• Infeccions de difícil tractament i ús d'antimicrobians,
• Epidemiologia de les infeccions bacterianes, investigació de la patogènesi i bases moleculars de la resistència als antimicrobians
• Infeccions respiratòries i en l'hoste immunocompromès.

El servei està integrat en les xarxes d’investigació del “Instituto de Salud Carlos III”:
CIBERes (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias) 
REIPI (Red Española de Investigación en Patología Infecciosa)

Activitat docent

Activitat de pregrau:

 • Universitat de Barcelona. Grau de Medicina (Facultat de Medicina, Campus de Bellvitge)
  • Microbiologia mèdica (tercer curs). Coordinador de l’assignatura: F. Alcaide
 • Pràctiques d’alumnes d’infermería i de tècnics de Laboratori:
  • I. E. S. Miquel Martí i Pol (Cornellà)
  • I. E. S. Pedraforca (L’Hospitalet)
  • Centre d’Estudis Dolmen (L’Hospitalet)

Activitat de postgrau:

 • Formació sanitària especialitzada (BIR, FIR, MIR) en Microbiologia i Parasitologia.
 • Màster en gestió dels programes de prevenció, vigilància i control de la infeccions relacionades amb el Sistema Sanitari. MA Dominguez. IL3 Institut de Formació Contínua.
 • Pràctiques d’alumnes del “Màster en Microbiologia”. Facultat de Biologia. Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Pràctiques d’alumnes del “Màster en Microbiologia avançada”. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona.
 
 

Informació per als pacients

 • Telèfon: 932 607 930
 • Fax: 932 607 547

Situació del servei

Ubicació

 • Edifici: Edifici Principal
 • Planta: 0