Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Medicina Nuclear...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Medicina Nuclear

Equip humà

Cap de servei
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Infermera Gestora
Tècnics Superiors de Gestió

Presentació del servei

El Servei de Medicina Nuclear-PET s’ubica a la planta -1 de l’Hospital Universitari de Bellvitge. És de gestió compartida entre l’Hospital Universitari de Bellvitge (de l’Institut Català de la Salut) i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge. Depèn de la Direcció Clínica de Diagnòstic per la Imatge de la Gerència Territorial Metropolitana Sud. Es tracta d’una instal·lació radioactiva de 2ª Categoria autoritzada pel CSN/SCAR (IR-B/468-IRA-2629). També és una unitat docent acreditada pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad amb places pròpies de formació sanitària especialitzada de Medicina Nuclear per a metges i de Radiofarmàcia per a farmacèutics, químics i bioquímics i col·labora amb la docència especialitzada en Radiodiagnòstic, Radiofísica i Farmàcia Hospitalària. Compta amb el suport específic del Servei de Física i Protecció Radiològica de l’Institut Català d’Oncologia-Hospitalet.

 

Galeria de fotos

 

Aspectes rellevants

Parc tecnològic més rellevants:

a) Equips PET/TC: 2

 1. model Discovery ST (TC de 4 talls). GE Healthcare (2003)
 2. model Discovery IQ (TC de 16 talls, PET 5 rings). GE Healthcare (2016)

b) Gammacàmeres i SPECT/TC: 4

 1. Gammacàmera model Skylight. Phillips (2004)
 2.  Gammacàmera Monocabezal MPS. GE Healthcare. (2006)
 3. SPECT/TC model Brightview. (Flat Panel). Phillips (2010)
 4. SPECT/TC model Discovery 670 Pro. (TC de 8 talls). GE Healthcare (2016)

c) Sistema combinat de dispensació / injecció de radiofàrmacs-PET de TEMA: 1 Dispensador Karl 100 i 2 minibombes d’infusió Rad-Inject.

d) Sondes de Cirurgia Radioguiada: 3

e) Altres: AW Server, Estacions de treball diverses (AW, Xeleris), 1 Robot Gravador CDs Codonics Virtua E, Activímetres, Monitors Ambientals i de Contaminació, Comptadora Gamma, Comptador de Pou.
 

Infraestructures destacades:

a) Unitat de Radiofarmàcia i Laboratori (s’inclou la sala de marcatge ce·lular i la sala del dispensador-PET).
b) Habitació polivalent i de teràpia radiometabòlica ambulatòria (s’inclou la sala de marcatge cel·lular i la sala del dispensador-PET).
c) Habitació d’epilèpsia (a la planta 9, compartida amb el Servei de Neurologia).
d) Dues Habitacions de teràpia radiometabòlica de alta dosi que requereix ingrés i aïllament (a la unitat de Braquiteràpia de l’Institut Català d’Oncologia a l’Hospital Duran i Reynals).


Activitat Assistencial:

Es realitzen tot tipus de procediments, encara que actualment els pacients pediàtrics són excepcionals. Al 2016 es van realitzar 20736 procediments de Medicina Nuclear, dels quals 12.728 van ser de diagnòstic no-PET (proves funcionals del laboratori incloses), 6320 de diagnòstic PET, 1139 de cirurgia radioguiada i 245 tractaments.
 

Som centre de referència dels següents procediments:

 • PET/TC amb diversos radiofàrmacs (F18-FDG, F18-Amiloide, F18-Colina i F18-DOPA)
 • Cirurgia Radioguiada (gangli sentinella de tumors)
 • Gammagrafia per l’estudi d’absorció d’àcids biliars (SeHCAT)
 • Gammagrafia de leucòcits marcats
 • Cinètica plaquetària
 • Teràpia radiometabòlica, de càncer diferenciat de tiroide amb I-131, de metàstasis òssies de càncer de próstata amb Ra-223 i de tumors neuroendocrins metastàtics amb Lu-177-Dotatate
Activitats Formatives, Docents i de Recerca:

Memòries 2016 i 2017.

 
 

Informació per als pacients

Informació de Contacte

Telèfon: 93 260 76 20 (general) / 93 264 00 36 (secretaria PET)
Fax: 93 260 75 16 (general) / 93 263 05 53 (secretaria PET)
• e-mail:

o General: serveimedicinanuclear@bellvitgehospital.cat
o PET: petidi@bellvitgehospital.cat
o Assaigs Clínics: bellvitge.pet.trials@idi.gencat.cat

 
Ubicació del Servei de Medicina Nuclear-PET

Edifici: Edifici Principal
Planta: Planta-1
Recomanacions d’Accès: Porta exterior des del carrer al costat del Banc de Sang i la Parada de Taxis. Per pacients amb mobilitat limitada es pot demanar l’obertura de la barrera per facilitar l’arribada del vehicle fins la porta.