Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Medicina Interna...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Medicina Interna

Equip humà

Cap de servei
Cap de secció
Director de programa
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Infermeres Gestores

Presentació del servei

El Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari de Bellvitge té com a missió oferir, d’una banda, atenció especialitzada hospitalària a pacients adults de l’àrea Metropolitana Sud de Barcelona i, de l’altra, atenció especialitzada de referència terciària a pacients de diverses àrees, tant de Catalunya com de la resta d'Espanya. Aquesta atenció pot incloure malalties autoimmunes sistèmiques (lupus, esclerodèrmia, sarcoïdosi, dermatopolimiositis, síndrome de Sjögren, síndrome antifosfolípida primària, vasculitis, etc.), malalties de risc vascular i lipidologia, malalties tromboembòliques, malalties relacionades amb la gent gran i la geriatria (cardiogeriatria, ortogeriatria, oncogeriatria), immunodeficiències primàries de l’adult, drogodependències i alcoholisme, o altres malalties minoritàries hereditàries com, per exemple, la de Rendu-Osler-Weber o la glicogènesi.


Assistència

El Servei dóna assistència tant al pacient hospitalitzat com al pacient ambulatori, i disposa d’unitats pròpies o coordinades que configuren un ventall d’alternatives a l’hospìtalització convencional, com poden ser l’Hospital de dia, la Unitat de Diagnòstic Ràpid, la Unitat d’Hospitalització a Domicili o les unitats d’observació i de curta estada d’Urgències.
Els professionals del Servei atenen habitualment consultes de molts altres serveis de l’hospital i s’adrecen regularment de forma proactiva als serveis de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, de Cirurgia General i Digestiva i de Medicina Intensiva. El Servei també gestiona la Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària de Geriatria (UFISS-Geriatria), que es coordina amb els dispositius sociosanitaris de l’entorn, com també la Unitat de Desintoxicació a Drogodependències, que es coordina amb els centres d’atenció i seguiment a les drogodependències. La Unitat de Diagnòstic Ràpid forma part estratègica del projecte de Medicina Major Ambulatòria, que el Servei impulsa des de fa temps.
Per assolir aquests objectius, el Servei es constitueix en dues seccions: la del malalt hospitalitzat i la d’atenció al malalt ambulatori, i en una direcció de programa de geriatria. Alhora, també participa en un conjunt d'unitats interdisciplinàries funcionals amb altres dispositius d'hospitalització, ambulatoris i domiciliaris.
Pel que fa a l'hospitalització, el Servei disposa de dues unitats d’hospitalització convencional (46 llits) i està en coordinació amb la Unitat d'Hospitalització a Domicili (24 llits). Sobre les consultes, hi ha les externes de medicina interna general, i les monogràfiques o especialitzades de lupus, esclerodèrmia, dermatopolimiositis, vasculitis, síndrome de Sjögren, geriatria, sarcoïdosi, drogodependències, alcoholisme, immunodeficiències adquirides de l’adult i malalties minoritàries, entre d’altres. El Servei de Medicina Interna acull també la Unitat d’Al·lergologia, que desenvolupa la quasi totalitat de la seva activitat a les Consultes Externes i l’Hospital de dia.


Docència

Des del punt de vista docent, el Servei té la missió de participar en la formació de metges i metgesses a través de la Unitat Docent de Bellvitge de la Universitat de Barcelona, i de la formació de residents en medicina interna (cinc per any), que comparteixen formació amb el Servei de Malalties Infeccioses.
Els residents tenen un programa formatiu que inclou dos primers anys de rotacions en altres serveis d’especialitat (cardiologia, pneumologia, neurologia, nefrologia, medicina intensiva, etc.); dos anys de formació a medicina interna amb rotacions que inclouen la planta d’hospitalització, Consultes Externes (malalties autoimmunes, arteriosclerosi i lipidologia, malaltia tromboembòlica, geriatria, etc.), la Unitat de Diagnòstic Ràpid, o l’àrea de medicina consultiva de Traumatologia, i un any sencer al Servei de Malalties Infeccioses (un dels cinc residents pot escollir fer una rotació inversa que consisteix a fer dos anys al Servei de Malalties Infeccioses i un any a Medicina Interna). A més, ajuda i dóna suport a tots els residents perquè facin una rotació externa voluntària de dos mesos a un hospital de fora del país durant el cinquè any, per complementar la formació en la temàtica que ells decideixin. Els últims residents han estat, per exemple, a Londres, Dublín, París, Baltimore, Lille o Madrid.


Recerca

La missió del Servei és fer recerca bàsica i clínica tant en el camp de la medicina interna com en qualsevol dels camps d’especialització que es lideren, especialment en les malalties autoimmunes sistèmiques, el camp de l'envelliment, les malalties vasculars arterials (arteriosclerosi) i venoses (malaltia tromboembòlica), les malalties immunes, les malalties minoritàries o les drogodependències. Els residents interessats poden participar dels treballs que es duen a terme, col·laborant en la producció científica, gestió de les bases de dades, assaigs clínics, altres projectes d’investigació o fent la tesi doctoral.

 

Aspectes rellevants

Procediments més destacats

1. Medicina Interna General
2. Unitat Funcional de Malalties Autoimmunes i Sistèmiques (UFMAS)
3. Unitat Funcional de Risc Vascular (URV)
4. Unitat de Geriatria (GER) (demències, ortogeriatria, cardiogeriatria)
5. Unitat Funcional d’Insuficiència Cardíaca (UFIC)
6. Unitat Funcional de Malaltia Tromboembòlica (UMTE)
7. Unitat Funcional d’Immunodeficiències Primàries de l’Adult (UFIPA)
8. Unitat de Desintoxicació de Drogodependències i Alcoholisme (UDDA)
9. Unitat d’Al·lergologia
10. Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR)
11. Hospital de dia
12. Unitat de Medicina Consultiva (especialitats quirúrgiques i atenció primària)
13. Unitat de Malalties Minoritàries (Rendu-Osler-Weber i altres malalties genètiques hereditàries)
 

Informació per als pacients

  • Contacte: medicinainterna@bellvitgehospital.cat
  • Telèfon: 932 607 699 (Secretaria: Sra. Sender, asender@bellvitgehospital.cat)
  • Fax: 932 607 967

Ubicació