Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Cirurgia Toràcica...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Cirurgia Toràcica

Equip humà

Cap de servei
Senior Docent
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Infermeres Gestores

Presentació del servei

El Servei de Cirurgia Toràcica és un Servei Jerarquitzat i Estès entre els hospitals universitaris de Bellvitge (HUB) i Joan XXIII (HUJ23) que engloba la població de les Àrees Metropolitana Sud i de la província de Tarragona amb una quota de 2.300.000 habitants. Està integrat per especialistes dedicats al tractament quirúrgic de les malalties toràciques (paret toràcica, pulmó, pleura, mediastí), també del coll (glàndula tiroides i timus, tràquea), i de les regions de frontera. També ofereix assistència quirúrgica urgent, dintre del Servei d'Urgències, als pacients de les Àrees assignades.

És un servei d'especial referència en el tractament quirúrgic del càncer de pulmó, metàstasi pulmonars, mesotelioma pleural, cirurgia de la tràquea, dels tumors de mediastí, de les malformacions de la paret toràcica (pectus excavatum i carinatum), cirurgia toracoscòpica avançada i d'òrgans intra toràcics. L'activitat assistencial es duu a terme en els hospitals HUB i HDiR de l'Hospitalet, i a l'HUJ23 de Tarragona. Globalment, la mitjana anual és de: 2350 visites ambulatòries, 885 ingressos hospitalaris i 750 intervencions quirúrgiques.

Disposa, per realitzar la seva activitat, de 30 quiròfans mensuals (22 en l'HUB i 8 en l'HUJ23) , de 2 sales d'hospitalització convencional (1 per cada hospital). Participa en la docència de pregrau al Campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona i al Campus de Tarragona de la Universitat Rovira i Virgili; així com en la docència de postgrau en els cursos de Doctorat d'ambdós hospitals. El Servei de Cirurgia Toràcica té acreditació docent per a la formació d'especialistes pel sistema MIR. Els metges residents reben la formació adient durant 5 anys, exercint activitat assistencial tutelada i participant en les tasques d'investigació.

Aspectes rellevants

 Procediments més destacats

• Cirurgia de càncer de pulmó.

• Cirurgia de metàstasi pulmonar.

• Cirurgia de mesotelioma.

• Cirurgia oncològica avançada.

• Cirurgia de tràquea i carina traqueal

• Cirurgia de tumors germinals.

• Cirurgia del pectus excavatum i carinatum.

• Cirurgia de la síndrome Costo clavicular.

• Cirurgia Mínimament Invasiva major de tòrax.

• Cirurgia de l'emfisema pulmonar.

• Cirurgia toracoscòpica del simpàtic toràcic per Hiperhidrosi, Fogot, S. Raynaud.

• Exploracions complementàries diagnòstiques: Toracoscopia, Mediastinoscopia, VATS

Informació per als pacients

Telèfon (HUB): 932 607 700 
Telèfon (HUJ23): 977 295 800
Fax (HUB): 932 607 983 
 

Ubicació