Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Cirurgia Plàstica i Reparadora...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Cirurgia Plàstica i Reparadora

Equip humà

Cap de servei
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Infermeria
Infermera Gestora
Cap Clínic

Presentació del servei

El Servei de CPL comparteix la Missió del HUB de donar una atenció sanitària de qualitat, accessible i eficient. Comparteix el compromís amb la formació de professionals de la salut, amb la recerca i la transferència del coneixement lligades a la prevenció i tractament de les malalties, i amb la formació d’un entorn de treball en equip que permeti la creativitat individual, la innovació i el desenvolupament dels professionals.

El Servei de CPL ha tingut i té una marcada vocació Oncològica i comparteix plenament la Missió del Pla director d’oncologia: reduir l’impacta del càncer a Catalunya i els seus Objectius: Reduir la incidència del càncer i la mortalitat que hi està associada. Millorar l’accessibilitat al diagnòstic precoç i al tractament apropiat. Millorar la qualitat de vida al llarg de tot el procés oncològic: prevenció, diagnòstic, tractament, seguiment i cures pal·liatives.

Aspectes rellevants

L’oncologia representa el 60% de l’activitat quirúrgica, l’oncoplàstica de mama la primera però seguida del càncer de pell, sarcomes i cap i coll, en la mama oncològica a banda dels penjalls microquirúrgics convencionals ( DIEP) s’estan fent altres de molta complexitat com el que aprofita la pell i greix sobrant de la part interna de cuixa, lloc on moltes dones acumulen greix (PAP).

En Cap i Coll també a banda de fer tot tipus de penjalls microquirúrgics, penjalls viscerals, jejú i gastroomental, recentment totes les reconstruccions de mandíbula i maxil·lar superior amb peroné es fan amb planificació prèvia amb un programa informàtic, que ens dona uns resultats millors i escurça la cirurgia. En sarcomes a banda dels penjalls per cobertura es fan autotrasplantaments de músculs amb anastomosi vascular i nerviosa per donar funció, això ho estem fent a l’avantbraç tant en músculs flexors com extensors amb el múscul Gràcilis i per l’extensió del genoll en casos de resecció massiva del quàdriceps amb el múscul Dorsal Ample.

RECERCA

EL SERVEI DE CIRURGIA PLÀSTICA PARTICIPACIA EN GRUPS D’INVESTIGACIÓ CONSOLIDATS
Grup: Nuevas Dianas terapéuticas en Cáncer Epitelial. Nº expedient 2014SGR0513 que coordina la Dra. Purificación Muñoz Moruno, IDIBELL
Grup: Hereditary Cancer Program ICO-IDIBELL que coordina la Dra. Asunción Lázaro
Grup: Oncologia de Cap i Coll que coordia el Dr Manel Mañós

DOCÈNCIA

DOCÈNCIA PRE GRAU, Professors Assiciats Dr Joan Maria Viñals, Dra Anna López Ojeda
DOCÈNCIA POST GRAU ROGRAMA DE FORMACIÓ DELS RESIDENTS DE CPL

Màster Universitari de Competències Mèdiques Avançades, especialitat d’Oncologia Interdisciplinària que dirigeixen els Doctors F. Guedea, JM. Borrás JM. Viñals. y A. López Ojeda.


 

Informació per als pacients

  • Ubicació: Hospitalització i Secretaria, Planta 13. Accés per ascensors centrals de la Torre.
    • Despatx Cap de Servei Planta 15
    • Despatx Facultatius i Residents i Sala de Reunions, Passadís Hospitalització planta 15
  • Telèfon: 932 602 531