Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Cirurgia Maxil·lofacial i Oral...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Cirurgia Maxil·lofacial i Oral

Equip humà

Cap de servei
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Infermera Gestora

Presentació del servei

El Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial orienta la seva activitat a satisfer les necessitats i expectatives sanitàries de la població, amb criteris d'equitat, màxima eficiència i qualitat, gràcies al compromís actiu de tot el seu equip de professionals. El Servei esta format per un grup de professionals altament qualificats, ben cohesionat i altament motivat per fer front a patologies pròpies del terciarisme.

La nostra activitat es desenvolupa en les consultes externes, l’àrea quirúrgica, l’hospitalització i les urgències. El Servei té una important vocació oncològica: forma part molt activa de la Unitat Funcional de Cap i Coll i promou, juntament amb la Facultat d’Odontologia, la prevenció, el diagnòstic i el tractament precoç del càncer de cap i coll.

La filosofia de treball del Servei consisteix a emprar els amplis coneixements de l'equip per tractar els pacients amb tots aquells procediments que garanteixin la màxima seguretat i eficàcia. La investigació i la innovació són la raó de ser d'aquest Servei que, tant a nivell clínic com a experimental, participa en nombrosos projectes i desenvolupa noves tècniques dins les seves diverses línies d'actuació, com per exemple, el fet de ser pioners a utilitzar una impressora 3D pròpia per poder personalitzar al màxim tots els procediments que es realitzen.

Així mateix, el Servei desenvolupa una activitat docent en totes les seves facetes: pregrau, postgrau i programa MIR.
 

Aspectes rellevants

Procediments més destacats

 • Tractament de les inclusions dentàries
 • Tractament dels quists i tumors odontogènics
 • Tractament d'infeccions d'origen dentari
 • Tractament de patologia de les glàndules salivals (obstructiva, inflamatòria i tumoral)
 • Tractament i reconstrucció dels traumatismes facials i les seves seqüeles
 • Tècniques per a la reanimació de la paràlisi facial
 • Tractament quirúrgic de les lesions premalignes de la cavitat oral
 • Tractament quirúrgic de l’oncologia orocervicofacial
 • Tècniques microquirúrgiques de reconstrucció orocraniofacial amb dissenys de models 3D
 • Tècniques de reconstrucció maxil·lomandibular mitjançant osteogènesi per distracció en deformitats, defectes posttraumàtics i en oncologia
 • Tractament quirúrgic de les seqüeles de la patologia inflamatòria, traumàtica i tumoral
 • Cirurgia de la base del crani
 • Cirurgia ortognàtica
 • Seqüeles de llavi i paladar fes
 • Patologia congènita orocervicofacial
 • Malformacions vasculars del territori orocervicofacial
 • Artrocentesi i artroscòpia de l'articulació temporomandibular
 • Tècniques quirúrgiques de l'articulació temporomandibular

 

 
 

Informació per als pacients

 • Telèfon: 932 607 696
 • Ubicació:
  • Hospitalització: edifici principal, planta 13
  • Consultes: edifici de Consultes Externes, planta 2, mòdul 24