Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Cirurgia General i Digestiva...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Cirurgia General i Digestiva

Equip humà

Cap de servei
Senior Docent
Cap de secció
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Infermeres Gestores

Presentació del servei

El Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu, està integrat per especialistes dedicats al tractament quirúrgic de les malalties digestives, endocrines i de la paret abdominal. També ofereix assistència quirúrgica urgent, dintre del Servei d'Urgències, als pacients de l'Àrea assignada.

És un centre de referència en el tractament de determinats procediments com els diversos tipus de càncer digestiu, les metàstasis hepàtiques, la malaltia inflamatòria intestinal, l'obesitat mòrbida, la patologia complexa del reflux gastro-esofàgic, la patologia de les glàndules tiroide, paratiroide i de les suprarenals, i la cirurgia laparoscòpica avançada (obesitat, colon, suprarenal, litiasi de la via biliar, melsa i reflux gastro-esofàgic). Hi ha un programa de trasplantament hepàtic, el pioner a l'Estat espanyol des de 1984.

Disposa, per realitzar la seva activitat, de 24 quiròfans setmanals (20 en horari matinal i 4 de tarda), de 4 sales d'hospitalització convencional i d'una sala d'hospitalització de curta estada en la que també s'atenen els pacients de cirurgia major ambulatòria. Participa en la docència de pregrau al Campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona i en la docència de postgrau en els cursos de Doctorat. El Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu té acreditació docent per a la formació d'especialistes. Els metges residents reben la formació adient durant 5 anys, exercint activitat assistencial tutelada i participant en les tasques d'investigació.

Aspectes rellevants

Procediments més destacats

 • Cirurgia bariàtrica. 
 • Cirurgia del càncer de tiroide: indiferenciat, medul·lar i recidivat. 
 • Reintervencions en cirurgia tiroïdal. 
 • Hiperparatiroïdisme primari i secundari (PTH intraoperatòria). 
 • Cirurgia de les glàndules adrenals. 
 • Cirurgia del càncer gàstric que requereixi una gastrectomia total o una subtotal amb limfadenectomia D2. 
 • Reconstruccions esofàgiques (juntament amb C. Plàstica). 
 • Cirurgia dels trastorns motors complexos. 
 • Reintervencions en la cirurgia de l’RGE. 
 • Cirurgia del càncer d’esòfag en el context de la Unitat Funcional de Tumors Esofagogàstrics (UFTEG). 
 • Cirurgia de la malaltia inflamatòria intestinal (abdominal i perianal). 
 • Colectomia total i reservori ileoanal. 
 • Cirurgia del sòl pèlvic (prolapse rectal, rectocele, enterocele). 
  Proctologia complexa: fístules rectovaginals, fístules anals complexes, incontinència i estenosis anals. 
 • Cirurgia del càncer de recte (baix, ultrabaix i resecció interesfinteriana). 
 • Cirurgia de resecció transanal de tumors rectals. 
 • Cirurgia de resecció massiva en neoplàsies de còlon localment
  avançades. 
 • Cirurgia de la recidiva del càncer de còlon (exenteració pèlvica). 
 • Cirurgia sincrònica de la neoplàsia de còlon amb metàstasis hepàtiques. 
 • Cirurgia del tumors primaris i secundaris de fetge. 
 • Cirurgia dels tumors de via biliar. 
 • Cirurgia de les lesions quirúrgiques de la VBP. 
 • Cirurgia del càncer de pàncrees. 
 • Cirurgia dels tumors neuroendocrins. 
 • Cirurgia dels tumors retroperitonials, en el context de la UFTOS.
 
 
 

Informació per als pacients

 • Telèfon: 932 607 623
 • Fax: 932 607 523

Ubicació