Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Anatomia Patològica...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Anatomia Patològica

Equip humà

Cap de servei
Senior Docent
Cap de secció
Director de programa
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Infermeres Gestores
Cap equip administratiu

Presentació del servei

El Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari de Bellvitge s’encarrega dels estudis d’Anatomia Patològica de la zona sud de l'Hospitalet de Llobregat i del Prat de Llobregat.

Com hospital de referència d’alta complexitat, la seva àrea d’influència inclou l’Hospitalet de Llobregat i les comarques del Baix Llobregat, Alt Penedès i el Garraf (1,3 milions d’habitants). Per a determinades especialitats i procediments d’alta complexitat, la seva àrea d’influència s’estén, a més, a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre (més de 2 milions d’ habitants).

La cartera de serveis es completa amb estudis de biòpsies i peces quirúrgiques, citologies i autòpsies, així com un ampli espectre de tècniques especials, immunohistoquimiques i moleculars. Participa en controls de qualitat externs amb una òptima valoració. Està immers en un programa pilot de implementació de Patologia Digital en la Quantificació de marcadors immunohistoquímics.

Les dades d’activitat assistencial de l’any 2015 són de 31.634 estudis de biòpsies i peces quirúrgiques (46.232 mostres i 131.410 blocs de parafina), 37.511 citologies (16594 hospitalàries, i 20.917 d'atenció primària), 80 autòpsies i 10.087 tècniques moleculars.

Rep casos consulta en Patologia Quirúrgica i Molecular i te un programa de formació de residents amb dos residents a l’any. Participa activament en la recerca de l’Institut Català d’Oncologia, i te producció científica pròpia en Neuropatologia i Patologia Molecular Ginecològica, i en aquests dos àmbits on es referent internacional.

Aspectes rellevants

Procediments més destacats

 • Microscòpia electrònica
  • Diagnòstic neoplàsies indiferenciades
  • Patologia renal (glomerulopaties, trasplantament)
  • Patologia neuromuscular
  • Malalties metabòliques
 • Neuropatologia
  • Patologia tumoral SNC-SNP
  • Malalties neurodegeneratives
  • Malalties priòniques
  • Banc de teixits nerviosos
 • Enzimohistoquímica malalties musculars
 • Patologia oftàlmica
 • Estudi de gangli sentinella (càncer de mama, cap i coll, cèrvix-vulva, melanoma)
 • Patologia molecular diagnòstica-pronòstica-predictiva
  • Immunohistoquímica automatitzada (Catàleg de més de 110
  • anticossos primaris)
  • Clonalitat neoplàsies limfoides
  • Estudi expressió-amplificació Her2Neu (Immunohistoquímica, ISH)
  • Estudi mutacional de p53
  • Estudi mutacional de cKit-PDGFra
  • Estudi mutacional de Kras
  • Estudi mutacional de beta-catenina
  • Detecció-tipificació papil•loma virus i poliomavirus
  • Cribratge HPV (Hybrid capture 2)
  • Pronòstic melanoma uveal
  • Pronòstic-predicció resposta neoplàsies SNC (ISH 1p19q)
  • Tumors germinals (ISH isocromosoma 12)
  • Estudi de càncer familiar
   • Gens reparadors (Immunohistoquímica MLH1, MSH2, MSH6, PMS2)
   • Inestabilitat de microsatèl·lits (Multiplex-PCR-seqüenciació)
 • Banc de tumors (Congelació isopentà líquid, conservació –80ºC)
 • Construcció de Tissue-microarrays de mostres parafinades
 • Patologia del trasplantament hepàtic, renal, cardíac. 
 
 Cartera de Serveis
 Instruccions per a l'enviament de mostres
 
 

Informació per als pacients

 • Telèfon: 932 607 502
 • Fax: 932 607 503

Ubicació