Sou a: Portada > Informació corporativa

Informació corporativa

Pla estratègic

Objectius

Seguint les directrius de la Gerència Territorial Metropolitana Sud, l’equip directiu de l’HUB s’ha proposat elaborar el Pla estratègic que ha de guiar les seves actuacions durant els propers 5 anys a l'hospital. La finalitat de la planificació estratègica és disposar d’un instrument (pla) amb capacitat per orientar les accions que s’han de dur a terme (estratègies) per tal d’assolir una posició que permeti desenvolupar amb èxit les funcions que li són pròpies (missió) en un marc futur desitjat i considerat òptim (visió). Per tant, el Pla estratègic de l’HUB per al període 2016-2020 és el document que defineix la missió, visió i valors del centre, a més de les línies i objectius estratègics per al període definit.

Procés d'elaboració

L’elaboració del Pla estratègic de l’HUB s’ha realitzat de manera paral·lela a la definició de l’estratègia de la Gerència Territorial Metropolitana Sud, donat que la visió territorial és fonamental per a conformar el paper de l’HUB al global de l’organització. En aquest sentit, es va realitzar una jornada de reflexió estratègica els dies 13 i 14 de juny de 2016, amb els components del Comitè de Direcció Territorial i els equips directius de cada centre i àmbit de la Gerència. Cal assenyalar que la participació de l’equip directiu de l’HUB va permetre tenir en compte la realitat d’aquest centre tant en la reflexió com en la definició dels diferents aspectes de l’estratègia.