Sou a: Portada > Docència > Sessions generals

Docència i recerca

Sessions generals

Les sessions generals de l’Hospital es fan quinzenalment, els dimarts a les 15.30 hores, a la sala d’ actes.
L’assistència dels residents a aquestes sessions és obligatòria, com a una de les eines que permetrà avaluar la formació.
Caldrà enregistrar mensualment aquesta activitat al llibre de l’especialista en formació del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Assistència

El control d’assistència es farà a l’entrada de cada sessió. Cal signar i presentar el DNI. Les absències a activitats de Formació Continuada cal justificar-les sempre. Tant sols es lliurarà certificat a les persones que assisteixin a un mínim del 80% d’hores de classe.

 

Avaluació

En finalitzar la sessió, els assistents hauran de complimentar una enquesta que permetrà valorar la qualitat de la presentació, així com la seva opinió sobre diversos aspectes del tema tractat.

Programa de sessions generals 2017