Sou a: Portada > Docència > formacio especialitzada

Docència i recerca

Formació sanitària especialitzada

L'Hospital Universitari de Bellvitge té una llarga trajectòria docent en Formació Sanitària Especialitzada (FSE). Des de la seva inauguració, l'any 1972, es va integrar en el programa d’FSE, on es van introduir, progressivament, les diferents especialitats que conformen l'Hospital.

El nostre Hospital té 42 especialitats amb acreditació docent, en les quals s'integren actualment 334 facultatius residents. També acull la formació de 80 facultatius residents de Medicina Familiar i Comunitària de la Unitat docent de Costa de Ponent.

Cal destacar el gran nombre de residents d'altres centres, més de 190 a l’any, tant de centres espanyols com estrangers, que vénen a fer estades formatives.

La Unitat Docent de Salut Mental acull infermers de formació especialitzada d’Infermeria, des de l’any 2011. D’altra banda, els residents d’infermeria de l’especialitat de Salut Familiar i Comunitària realitzen rotacions, per les diferents àrees de l’Hospital, i també guàrdies.


Accés a les Places de Formació

El sistema de selecció consisteix en una proba de caràcter estatal en la que els aspirants rebran una puntuació total individual obtinguda, de la suma de la que obtinguin en la pràctica d’una proba de contestacions múltiples i de la valoració dels mèrits acadèmics. L’adjudicació de les places es fa seguint l’ordre de major a menor puntuació total, individual de cada aspirant.


Característiques dels llocs de Formació

La formació sanitària especialitzada es desenvolupa en Centres i Unitats docents especialment acreditades, en funció dels requisits d’acreditació establerts pels Ministerios de Educación y Cultura y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
L’acreditació del Centre i de les Unitats la sol·licita la entitat titular dels mateix, justificant que reuneix els requisits als que es feia referència anteriorment.
Periòdicament, els Centres acreditats son sotmesos a un procés d’auditoria docent per avaluar la qualitat formativa.
Cada any s’elabora l’oferta de places per començar els programes de formació d’acord amb la capacitat docent acreditada, les disponibilitats pressupostaries i les necessitats socials.


Llicenciatures que tenen accés a la Formació Sanitària Especialitzada

 • Biologia
 • Farmàcia
 • Medicina
 • Psicologia
 • Química
 • Física
 • Radiofísica
 • Infermeria

Llicenciats en Biologia (poden accedir a la formació de les següents especialitats)
Duració 4 anys

 • Analisis clínics
 • Bioquímica clínica
 • Immunología
 • Microbiología i parasitología

Llicenciats en Farmàcia (poden accedir a la formació de les següents especialitats)
Duració 4 anys

 • Anàlisis clínics
 • Bioquímica clínica
 • Farmàcia hospitalaria
 • Immunología
 • Microbiología I Parasitología


Llicenciats en Farmàcia (poden accedir a la formació de les següents especialitats)
Duració 3 anys

 • Radiofarmacia


Llicenciats en Farmàcia (poden accedir a la formació de les següents especialitats)
Duració 2 anys

 • Farmacia Industrial i Galénica


Llicenciats en Medicina (poden accedir a la formació de les següents especialitats)

Especialitat Anys Especialitat Anys Especialitat Anys
Alergología 4 Análisis Clínicos 4 Anatomía Patológica 4
Anestesiología y Reanimación 4 Angiología y Cirugía Vascular 5 Aparato Digestivo 4
Bioquímica Clínica 4 Cardiología 5 Cirugía Cardiovascular 5
Cirugía Gral. y Del A. Digestivo 5 Cirugía Oral Y Maxilofacial 5 Cirugía Pediátrica 5
Cirugía Torácica 5 Cirugía Plástica Estética y Reparadora 5 Dermatología Medicoquirúrgica Y V. 4
Endocrinología y Nutrición 4 Farmacología Clínica 4 Geriatría 4
Hematología y Hemoterapia 4 Inmunología 4 Medicina Familiar y Comunitaria 4
Medicina Intensiva 5 Medicina Interna 5 Medicina Nuclear 4
Medicina Preventiva y Salud Pública 4 Microbiología y Parasitología 4 Nefrología 4
Neumología 4 Neurocirugía 5 Neurofisiología Clínica 4
Neurología 4 Obstetricia y Ginecología 4 Oftalmología 4
Oncología Médica 5 Otorrinolaringología 4 Pediatría y Áreas Específicas 4
Psiquiatría 4 Radiodiagnóstico 4 Oncología Radioterápica 4
Medicina Física y Rehabilitación 4 Reumatología 4 Cirugía Ortopédica y Traumatología 5
Urología 5 Estomatología 3 Hidrología Médica 2
Medicina Educación Física 3 Medicina Legal y Forense 3 Medicina del Trabajo (E. Profesional) 3
Medicina del Trabajo 4 Medicina Preventiva y Salud Pública 4 - -Llicenciats en Psicologia (poden accedir a la formació de les següents especialitats)
Duració 4 anys

 • Psicología Clínica


Llicenciats en Química (poden accedir a la formació de les següents especialitats)
Duració 4 anys

 • Anàlisis Clínics
 • Bioquímica Clínica
 • Microbiología I Parasitología


Llicenciats en Química (poden accedir a la formació de les següents especialitats)
Duració 3 anys

 • Radiofarmacia


Llicenciats en Radiofísica hospitalària (poden accedir a la formació de les següents especialitats)
Duració 3 anys

 • Radiofísica Hospitalaria


Llicenciats en Infermeria (poden accedir a la formació de les següents especialitats)
Duració 2 anys

 • Infermeria De Salut Mental
 • Infermeria De Salut Familiar I Comunitària