Sou a: Portada > Docència > ceic presen

Docència i recerca

Presentació del Comité d'Ètica d'Investigació Clínica (CEIC)

El Comitè d'Ètica d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Hospital Universitari de Bellvitge té com a missió vetllar per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar dels éssers humans que participen en projectes d’investigació que puguin comportar algun risc físic o psicològic i donar-li garantia pública, tot avaluant la correcció dels esmentats projectes, i realitzant un seguiment del seu desenvolupament.

També pretén ser un referent i donar suport als investigadors i grups d’investigació de l’Hospital pel que fa a les àrees de la seva competència, especialment orientant sobre els criteris que s’exigeixen pel que fa als aspectes metodològics, ètics i legals dels projectes i també pel que fa al seu seguiment en els centres inclosos dins el seu àmbit d’actuació.

Per fer aquesta tasca, el Comitè té com a referència els principals codis bioètics internacionalment acceptats, les Normes de Bona Pràctica Clínica (BPC), i la normativa legal vigent, com ara la LOPD 15/1999 i el RD 1720/2007 que la desenvolupa, la Llei Orgànica 41/2002, pel que fa a l’àmbit general, i el RD 1090/2015 d’assaigs clínics amb medicaments i la Llei 14/2007 d’Investigació Biomèdica, dins de la normativa específica, entre d’altres.

El Comitè està acreditat per la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya d’acord amb el que estableix el Decret 406/2006. A més, el CEIC de l'Hospital Universitari de Bellvitge està registrat per part de l’Office for Human Research Protections (OHRP) de l’U.S. Department of Health i Human Services Office of the Secretary Office of Public Health & Science Office for Human Research Protections (HHS), amb el codi IRB00005523 i Federalwide Assurance Number FWA00010235.

D’acord amb el que s’estableix al RD 1090/2015, el Comitè d'Ètica d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Hospital Universitari de Bellvitge assumeix les funcions de Comitè d'Ètica d’Investigació amb Medicaments (CEIm) que li atorga l’esmentat Reial Decret. Tanmateix, aquest Comitè actua com a comitè d’ètica assessor extern pel Biobanc HUB-ICO-IDIBELL, segons el que estableix la Llei 14/2007 d’Investigació Biomèdica i el RD 1711/2016 de Biobancs.