Sou a: Portada > Docència

Docència i recerca

Acollida i recepció

La incorporació a l’Hospital serà el dijous 24 de maig de 2018.
Per a una correcta incorporació a l’Hospital haureu de realitzar una sèrie de tràmits, imprescindibles i que s’exposen a continuació.
Durant les primeres setmanes, tenim preparades una sèrie d’activitats amb la finalitat de facilitar la vostra nova incorporació.
Una vegada realitzades, iniciareu progressivament la integració al vostre servei i començareu la primera rotació.
Així mateix, una vegada realitzada la distribució dels diferents grups de guàrdia, us integrareu en el grup que us correspongui.
Tot ho comunicarem amb suficient anticipació.
 

Instruccions generals per als residents

Caldrà presentar-se a la secretaria de la Comissió de Docència (CD) i al Servei corresponent.
Primer, hauran de portar tots els impresos sol·licitats a la secretaria de la CD i després al Servei de Personal.
El 24 de maig de 2018, a les 8.30 hores, es realitzarà a la sala d’Actes de l’Hospital Universitari de Bellvitge, el tradicional acte de benvinguda per als facultatius residents que us incorporeu aquets any 2018.
Seguidament s’iniciarà el Curs d’Urgències Medicoquirúrgiques que durarà aproximadament 10 dies (és obligatòria l’assistència).
Com a complement a aquest curs hi haurà unes sessions sobre:
• “Xarxa, e-mail i SAP”
• Seguretat
• Bioètica
• Reanimació Cardio-respiratòria (RCP) bàsica i avançada
• Tallers d’habilitats clíniques

Es lliurarà el programa de rotacions per al curs 2018-2019.

La incorporació als diferents serveis es realitzarà quan hagi finalitzat el curs.

Les guàrdies s’iniciaran a partir del pròxim mes de juny

Informació per als ciutadans estrangers

Els ciutadans estrangers de països no comunitaris que estiguin pendents de la tramitació dels documents de regularització d'estada a Espanya i, per tant, no els sigui possible la incorporació immediata a la plaça, la Direcció General de Recursos Humans i Serveis Econòmics i Pressupostaris els autoritzarà excepcionalment la demora de la signatura del contracte.
Aquestes pròrrogues han de ser necessàriament sol·licitades pel centre en el termini d'incorporació (24 i 25 de maig), sempre que en aquest termini (o abans) els interessats hagin manifestat la seva voluntat d'incorporar-se a la plaça, bé personalment, bé mitjançant un representant autoritzat, bé mitjançant un escrit personal adreçat a la Comissió de Docència.
Aquesta pròrroga tindrà una durada de tres mesos, i serà prorrogable en els casos en què es justifiqui que subsisteix la circumstància que va donar origen a la pròrroga original.
La persona interessada haurà de sol·licitar aquesta nova pròrroga abans que s'acabi el termini inicial de tres mesos, i hi haurà d'adjuntar la documentació que acrediti la circumstància per la qual se sol·licita.
La incorporació haurà de ser immediata, quan es disposi del document de regularització de l’estada a Espanya.
Per incorporar-se a la plaça adjudicada, haurà de regularitzar la situació (trobarà més informació al web):
Per incorporar-se a la plaça adjudicada, haurà de regularitzar la situació (trobarà més informació al web):

http://www.euroresidentes.com/inmigracion/tarjeta-de-estudiante.htm

Guió de tràmits:

Haurà de tenir un domicili
• Posteriorment haurà d’empadronar-se
• Anirà a la Tresoreria de la Seguretat Social per donar-se d’alta (per poder començar a treballar)
• Haurà d’anar a l’Ambulatori de zona, per tenir la targeta sanitària
• Haurà d’anar al col·legi de metges a col·legiar-se
• Haurà d’obrir un compte al banc
• Haurà de fer les fotocopies i les fotografies necessàries
• Venir a l’Hospital Universitari de Bellvitge a formalitzar la incorporació:

1. Comissió de Docència
2. Servei de Personal
3. Servei propi