Sou a: Portada > Docència

Docència i recerca

Docència

El Campus Universitari de Bellvitge integra un dels projectes docents més atractius i amb més projecció de futur en tant que suposa l’agrupament en un àrea comuna de diferents ensenyaments de Ciències de la Salut.
La col·laboració docent, tant a nivell universitari -participant en la formació de pregrau i de postgrau- com a nivell de la formació sanitària especialitzada, ha dinamitzat l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha incidit positivament en tots els aspectes del nostre centre i ha afavorit una millora contínua de la qualitat assistencial relacionada amb el desenvolupament de la docència i la recerca.
Al mateix temps, les facultats, les escoles universitàries i les escoles de formació professional han trobat en l’Hospital un col·lectiu capaç de participar en la docència d’alumnes de les diferents branques de Ciències de la Salut i poder gaudir d’unes instal·lacions per a l’ensenyament pràctic.
En aquest apartat es pot trobar tota l’oferta docent de l'Hospital Universitari de Bellvitge, tant dels diferents graus i postgraus en Ciències de la Salut que es duen a terme, com de les diferents especialitats per a les quals està acreditat per realitzar Formació sanitària especialitzada, i també d’altres ensenyaments que se’n poden beneficiar.